Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Vi är idag Uppsala universitets tredje största institution och har i dag drygt 350 anställda varav 120 lärare och 120 doktorander. C:a 5000 grundutbildningsstudenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats.     

Projektbeskrivning
Som doktorand i detta projekt kommer du att få möjligheten att fokusera på multiskalproblem med tillämpningar inom kvantfysik. Vi är intresserade av att simulera Bose-Einstein kondensat som uppstår då en gas av bosoner kyls ner till ultra-låga temperaturer. Bose-Einstein kondensat är mycket intressanta i studien av kvanteffekter såsom suprafluiditet och det närbesläktade fenomenet supraledning. 

Multiskalproblem uppkommer i många olika tillämpningar. Till exempel när fysikaliska beteenden såsom värmespridning modelleras i ett kompositmaterial. Typiskt för dessa problem är den snabba variationen i materialegenskaperna, vilket resulterar in en partiell differentialekvation med snabbt varierande och ofta diskontinuerliga koefficienter. Det är välkänt att klassiska finita elementmetoder inte presterar särskilt bra på denna typ av problem. För att komma runt detta finns det en uppsättning av olika metoder, en av dessa är Localized Orthogonal Decompoistion. Denna metod fokuserar på att berika de klassiska finita elementen med data från problemet.

Det finns möjlighet att styra inriktningen på ditt arbete beroende på intresse. Arbetet kan fokusera på teoretisk numerisk analys eller vara mer programmeringsinriktat.

Arbetsuppgifter
Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom beräkningsvetenskap, tillämpad matematik, eller motsvarande, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökanden ska kunna arbeta både självständigt och fungera väl i grupp. Utmärkta färdigheter i engelska, i både tal och skrift, är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Goda kunskaper i matematisk analys och finita elementmetoden är fördelaktigt. Avancerade färdigheter inom programmering är också önskvärt.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Persson, apersson@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 19 april 2024, UFV-PA 2024/978.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/978
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-03-21
Sista ansökningsdag 2024-04-19

Tillbaka till lediga jobb