Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Farmakodynamik • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakokinetik • Farmakometri • Farmakoterapi • Galenisk farmaci och nanoteknologi • Klinisk farmaci • Läkemedelsformulering • Läkemedelstillförsel • Molekylär galenisk farmaci  • Samhällsfarmaci

Mer information: www.farmaci.uu.se

Beskrivning av ämnesområdet
Enheten för läkemedelsepidemiologi är involverad i flera kurser på farmaceutiska fakultetens grundutbildningar och masterprogram och vi söker nu en universitetsadjunkt som ska jobba med undervisning inom vårt område. Undervisning inom ämnet handlar om läkemedelsanvändningen i samhället, vad som påverkar förskrivning, utköp och användning av läkemedel i befolkningen och vilka positiva och negativa effekter vi ser av läkemedelsanvändningen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är undervisning och administration på kurserna i läkemedelsepidemiologi inom de farmaceutiska utbildningarna på grund- och avancerad nivå. Undervisningen innefattar kursansvar, undervisning, handledning och examination. I arbetet ingår också kvalitetsarbete och kursutveckling av befintliga och eventuella nya kurser och kursmoment.

Det ingår även att följa utvecklingen inom ämnesområdet samt den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav
Kunskap om och erfarenhet av arbete med de metoder inom läkemedelsepidemiologi som tillämpas under kurserna på apotekar- och receptarieprogrammen. Denna kunskap och erfarenhet kan erhållits genom exempelvis examensarbete inom läkemedelsepidemiologi eller deltagande i forskningsprojekt inom ämnet.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som avlagt examen från högskoleutbildning med ämnesfördjupning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamheten relevant pedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren.

Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha lätt för att samarbeta med andra och ha en god kommunikativ förmåga samt vara självständig, flexibel och initiativtagande. Dessutom förutsätts att vara bekväm i en beslutsfattande roll och ha vana av och förmågan att arbeta på ett projektinriktat sätt. Då arbetsbelastningen periodvis är hög krävs förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt en förmåga att ange och hålla tidsramar.

Bedömningsgrunder
Farmaceutisk grundutbildning innehållande kurser i läkemedelsepidemiologi är meriterande. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och pedagogisk skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten och vårat arbetslag.

God kunskap i svenska och engelska samt erfarenhet av att undervisa på svenska.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde 1 juni 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Charlotta Heijkenskjöld, charlotta.heijkenskjold@farmaci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 5 april 2024, UFV-PA 2024/870.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/870
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-03-15
Sista ansökningsdag 2024-04-05

Tillbaka till lediga jobb