Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Forskargruppen Child Health and Parenting (CHAP), Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, Sverige, söker en postdoktor inom utvärdering av interventioner för barn och unga med särskilda behov. Positionen ger möjlighet till utveckling i en stödjande, tvärvetenskaplig miljö och är ett utmärkt tillfälle att vidareutveckla forskningsfärdigheter och förbereda sig för en karriär inom akademi, myndighet eller klinisk forskning.

Beskrivning av projekten

  1. Under de senaste två åren har forskare och kliniker vid CHAP utformat och utvecklat en intervention, Vardagsliv och föräldraskap, för föräldrar till barn som remitterats till psykologer från barnhälsovården på grund av olika problem och utmaningar i utveckling och beteende. Gruppen har nu fått finansiering från forskningsrådet Forte för att utvärdera interventionen inom ramen för en studie. Förberedelserna har påbörjats och datainsamlingen förvänta kunna starta HT 2024.
  2. Forskargruppen har fått ett uppdrag från Jämställdhetsmyndigheten att utvärdera en våldsförebyggande skolintervention dels på anpassade högstadie- och gymnasieskolor (tidigare kallad särskola) och dels på vanliga högstadie- och gymnasieskolor som genomförs av Uppsala Tjej- och Transjour i Uppsala kommun. Utvärderingen på anpassade skolor är kvalitativ, medan det på de vanliga skolorna genomförs en klusterrandomiserad kontrollerad studie med väntelista-design. Båda datainsamlingarna förväntas vara avslutade i slutet av VT 2024 och analyserna samt rapporten till JÄMY ska vara färdigställda mars 2025.

Arbetsuppgifter

  1. När det gäller Vardagsliv och föräldraskap ansvarar du för projektkoordinering under ledning av projektansvarig forskare. Etikansökan, rekrytering till studien, insamling av enkäter och kontakt med föräldrar som deltar i kurserna ingår i arbetet. Du förväntas även delta i dataanalys och författande av vetenskapliga artiklar inom ramen för projektet.
  2. När det gäller den våldsförebyggande skolinterventionen ska de kvalitativa intervjuerna med ungdomar på anpassad gymnasieskola analyseras och en rapport på svenska samt en vetenskaplig artikel på engelska sammanställas. Du förväntas även delta i analys och sammanställning av data från den randomiserade studien, men där genomförs själva statistiska analysen av en extern statistiker, enligt god praxis vid randomiserade studier. För den randomiserade studien finns också redan en avdelad forskningsassistent, med god kunskap om interventionen, som kommer att delta i arbetet. Du förväntas dock ha huvudansvaret för rapporteringen till Jämställdhetsmyndigheten för båda studierna.

Utöver dessa projekt kommer det att tillkomma möjligheter att delta i olika projekt under det andra året, utifrån kompetens och intresse. Vi är en dynamisk forskningsmiljö med flera olika uppdrag och projekt där det ibland uppstår möjligheter/behov att medverka

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen inom relevant disciplin, som psykologi, sexuell och reproduktiv hälsa, folkhälsa, barn- och ungdomsvetenskap, utbildningsvetenskap, beteendevetenskap eller sociologi, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i relevant disciplin. 

Psykologexamen är att föredra, men annan relevant grundutbildning inom hälso- och sjukvård, folkhälsovetenskap, specialpedagogik eller socialt arbete kommer också att beaktas.

Examenska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Språkkraven omfattar mycket goda kunskaper i svenska, eftersom såväl datainsamling som dataanalys sker på svenska i flera av studierna. Datainsamling, analys och rapporter till uppdragsgivaren kommer också att ske delvis på svenska. Mycket goda kunskaper i engelska är också ett absolut krav, eftersom forskargruppens och projektgruppens språk är engelska och vi publicerar internationellt.

Tidigare vetenskaplig publicering i fackgranskade tidskrifter ett krav. Intygad kompetens (kurser och publikationer) inom såväl kvantitativ som kvalitativ metodik är också ett krav, även om vi godtar om du är starkare inom det ena eller andra fältet. Du måste ha god social kompetens eftersom projektet kräver regelbunden interaktion med teamet, uppdragsgivarna och personal samt barn och ungdomar. Du ska också kunna arbeta självständigt och vara beredd att handleda studenter på masternivå.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna inom ramen för forskningsstudier, men även i yrkesutövning eller inom ramen för frivilligarbete är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av projektledning eller arbete som forskningskoordinator kommer också att beaktas särskilt. Språkkunskaper inom andra språk än svenska och engelska ser vi gärna.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2 maj 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Anna Sarkadi, tel: 018-471 6572, E-post: anna.sarkadi@pubcare.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 12 April 2024, UFV-PA 2024/869.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 22 April 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/869
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-03-14
Sista ansökningsdag 2024-04-12

Tillbaka till lediga jobb