Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Postdoktor inom jonstrålebaserad materialfysik vid institutionen för fysik och astronomi

Forskningen som bedrivs vid institutionen för fysik och astronomi omfattar ett brett spektrum av fysikämnen, fördelade på nio avdelningar. Institutionen ligger i Ångströmlaboratoriet och sysselsätter närmare 400 personer, varav 100 doktorander. Den erbjuder en bred fysikläroplan för grund- och doktorander, deltagande i nationellt och internationellt ledande projekt för forskare och möjligheter till partnerskap med industrin och olika uppsökande verksamhet.

Jonfysikgruppen inom Institutionen för fysik och astronomi undersöker avancerade material för tillämpningar inom fusionsenergi, smarta fönster, vätelagring & nanoelektronik främst med strålar av snabba joner som används för att koppla atomistiska strukturen och sammansättningen med fysikaliska egenskaper och makroskopisk funktionalitet. Forskargruppen genomför dessutom grundläggande undersökningar av interaktionen mellan joner i materia för att få bättre förståelse av underliggande fysiken samt förbättrade mätmetoder. Dessa metoder tillåter att bestämma koncentrationer och djupprofiler av atomer och molekyler i ett material med mycket hög noggrannhet för prover från biologiska, miljömässiga och tekniska sammanhang. De kan också användas för att skräddarsy materialegenskaper såsom kristallinitet och lokal sammansättning. En 5 MV tandemaccelerator, en 350 kV högström jonimplantator och ett lågenergi-jonspridningssystem utgör den experimentella plattformen.

Uppsala universitet förklarar härmed en postdoktortjänst, vid institutionen för fysik och astronomi, öppen för ansökan. Den framgångsrika kandidaten förväntas vara aktiv inom grundläggande och tillämpade aspekter av jonfysik med fokus på materialfrågor. Det förväntas att joner med energier inom keV och MeV används som analys- och syntesverktyg. Ett fokusområde kommer att vara mikrostråleanläggningen för högupplöst analys av kemisk sammansättning. Engagemang inom utveckling av avancerade utvärderingsrutiner för mätdata förväntas. Tillämpad forskning inom materialforskning med en fokus på system med relevans inom optik, elektronik, friktionsmaterial och relaterade oftast tvärvetenskapliga frågeställningar kan vara en del av forskningen.  Projektet är huvudsakligen av experimentell karaktär.

Arbetsuppgifter 
Projektet kommer att fokusera på experiment för att länkar struktur och sammansättningen i komplexa materialsystem med fysikaliska egenskaperna och makroskopisk funktionalitet. Mer specifikt kommer detta inkludera:

  • Experiment för att mäta struktur och sammansättning av olika material på nano- och mikrometerskalan med jonstrålar och andra komplementära metoder.
  • Experiment för att undersöka de fundamentala principer som styr växelverkan emellan joner och material.
  • Syntes och modifiering av olika materialsystem relevant för studierna som nämns ovan.
  • Hantering och utveckling av storskalig utrustning för icke-förstörende materialanalys, med en särskilt fokus på mikrostråleanläggningen.
  • Hantering och analys av komplexa mätdata, utvärdering och simulering med hjälp av bl.a. Monte-Carlo och molekulärdynamiska beräkningar.

Ansvarstagande inom samarbetsprojekt med näringslivet förutsätts. Handledning av grundutbildningsstudenter och doktorander kan ingå i tjänsten.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i fysik eller teknik eller en utländsk examen som bedöms motsvarande. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Erfarenhet med jonstrålar i keV och MeV energiområdet för materialanalys eller materialmodifiering är ett krav likaså väldokumenterad erfarenhet av hantering av instrument för jonstråleanalys inom materialvetenskap, fundamental forskning eller materialmodifiering.

Det förväntas att den framgångsrika kandidaten har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Bra kunskap om växelverkan emellan joner och fasta material anses vara fördelaktig.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i minst 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Om ansökan: Ansökan ska innehålla en meritförteckning (CV), en kort beskrivning av forskningsintressen, kvalifikationer och tidigare forskningserfarenheter, kopior av relevanta betygshandlingar, examensarbete (en sammanfattning), eventuella egna publikationer och ett personligt brev. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner som kan rekommendera dig och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Daniel Primetzhofer, daniel.primetzhofer@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2024, UFV-PA 2024/750

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-05-06
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/750
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-03-12
Sista ansökningsdag 2024-04-22
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb