Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Forskningen som bedrivs vid institutionen för fysik och astronomi omfattar ett brett spektrum av fysikämnen, fördelade på nio avdelningar. Institutionen ligger i Ångströmlaboratoriet och sysselsätter närmare 400 personer, varav 100 doktorander. Den erbjuder en bred fysikläroplan för grund- och doktorander, deltagande i nationellt och internationellt ledande projekt för forskare och möjligheter till partnerskap med industrin och olika uppsökande verksamhet.

Jonfysikgruppen inom Institutionen för fysik och astronomi undersöker avancerade material för tillämpningar inom fusionsenergi, smarta fönster, vätelagring & nanoelektronik främst med strålar av snabba joner som används för att koppla atomistiska strukturen och sammansättningen med fysikaliska egenskaper och makroskopisk funktionalitet. Forskargruppen genomför dessutom grundläggande undersökningar av interaktionen mellan joner i materia för att få bättre förståelse av underliggande fysiken samt förbättrade mätmetoder. Dessa metoder tillåter att bestämma koncentrationer och djupprofiler av atomer och molekyler i ett material med mycket hög noggrannhet för prover från biologiska, miljömässiga och tekniska sammanhang. De kan också användas för att skräddarsy materialegenskaper såsom kristallinitet och lokal sammansättning. En 5 MV tandemaccelerator, en 350 kV högström jonimplantator och ett lågenergi-jonspridningssystem utgör den experimentella plattformen.

Uppsala universitet förklarar härmed en doktorandtjänst, vid institutionen för fysik och astronomi, öppen för ansökan. Doktorandprojektet kommer att fokusera på undersökningen av dynamiska fenomen inducerad i elektroniska systemet av material som utsätts för ultrakorta jonpulser. En bättre förståelse av den komplexa mångpartikelfysiken kommer tillhandahålla unik referensinformation för avancerade tidsberoende beräkningsmetoder och är avgörande för skräddarsydd materialförändring med jonstrålar i så vitt skilda fält som cancerterapi eller tillverkning av elektroniska kretsar. Avhandlingsprojektet är huvudsakligen av experimentell karaktär.

Arbetsuppgifter
Projektet kommer att fokusera på experiment för att studera växelverkan mellan energirika joner och olika materialsystem. Mer specifikt kommer detta inkludera:

  • Experiment för att mäta energiförlust och laddningsfördelningen av joner och sekundärpartiklar skapad i växelverkan med komplexa fristående kristallina system.
  • Tillämpning och utveckling av löptidsspektrometrar och tillhörande acceleratorutrustning.
  • Preparation av utratunna, högkvalitativa targetsystem såsom fristående enkristallina tunnfilmer till 2D-material.
  • Hantering och analys av komplex mätdata, utvärdering och simulering med hjälp av Monte-Carlo och Molekulärdynamiska beräkningar.

Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som kan avse undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finns på teknisk naturvetenskapliga fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom fysik/teknisk fysik eller motsvarande.
  • Kandidaten ska kunna uppvisa god kommunikationsförmåga såväl som mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska samt utmärkta studiemeriter.
  • personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det anses meriterande med en bakgrund inom antingen fysik, materialvetenskap eller motsvarande; starka dataanalysfärdigheter; tidigare erfarenheter av vakuumsystem. Erfarenhet inom materialforskning med jonstrålar är gynnsam.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 6 maj eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Om ansökan: Ansökan ska innehålla en meritförteckning (CV), en kort beskrivning av forskningsintressen, kvalifikationer och tidigare forskningserfarenheter, kopior av relevanta betygshandlingar, examensarbete (en sammanfattning), eventuella egna publikationer och ett personligt brev. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner som kan rekommendera dig och/eller bifogar rekommendationsbrev. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Daniel Primetzhofer, daniel.primetzhofer@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2024, UFV-PA 2024/749.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-05-06
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/749
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-03-12
Sista ansökningsdag 2024-04-22
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb