Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 160 anställda och runt 230 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen såsom anestesi, intensivvård och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet samt med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset.

EpiHubben, som är en del av IKV, är en institutionsövergripande forskningsenhet inom epidemiologi vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Syftet är att med gemensam kraft lägga en långsiktig grund för utvecklad epidemiologisk forskning, genom att underlätta utbytet av epidemiologisk kunskap, expertis och idéer. Epihubben söker nu en postdoktor som kommer att vara verksam vid forskargruppen i medicinsk epidemiologi (läs mer om gruppen här).

Om projektet
Som postdoktor får du möjlighet att välja mellan tre olika forskningsprojekt. Projekten beskrivs här nedan. Vänligen ange i ditt personliga brev vilket projekt du är intresserad av att ansöka till. Observera att det inte finns något laboratoriearbete planerat inom något av projekten.

Välj ett av följande projekt:

Projekt 1: De underliggande mekanismerna som kopplar fysisk inaktivitet till preklinisk demens.
Syftet med detta projekt är att (1) undersöka metaboliter och proteiner som är associerade med preklinisk demens; (2) fastställa orsakssamband med hjälp av Mendelian Randomisation; och (3) att identifiera orsakssamband som kopplar till fysisk aktivitet. Projektet kommer att använda data från EpiHealth (https://www.epihealth.lu.se/en/cohort) och SIMPLER (https://www.simpler4health.se/), kopplade till register.

Projekt 2: De underliggande mekanismer som kopplar fysisk inaktivitet, fetma och typ 2-diabetes till cancerutveckling.
De huvudsakliga målen är att (1) utforska sambandet mellan metaboliter och proteiner och fysisk inaktivitet, fetma, typ 2-diabetes och cancer; (2) fastställa kausalitet med hjälp av Mendelian Randomisation; (3) identifiera kausala vägar som kopplar fysisk inaktivitet, fetma och typ 2-diabetes till cancer; och (4) utvärdera det relativa bidraget från metaboliterna och proteinerna till den kausala vägen. Detta projekt kommer att använda flera olika kohorter (SIMPLER, UK Biobank, Finngen https://www.finngen.fi/sv) som är kopplade till registren.

Projekt 3: Registerbaserade studier om fysisk aktivitet och cancer.
Huvudsyftena är att (1) undersöka longitudinell utveckling av fysisk aktivitet, och sammankopplade riskfaktorer, i förhållande till cancerincidens hos individer med typ 2-diabetes och (2) bedöma mönster, determinanter och konsekvenser av förändring i fysisk aktivitet efter en cancerdiagnos. Detta projekt kommer att utnyttja datalänkning mellan ett antal svenska nationella register som finns tillgängliga i vår grupp.

Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att arbeta med ett övergripande tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för ett brett projektområde. Du förväntas arbeta både självständigt och som en del av ett team. I arbetet ingår följande arbetsområden och uppgifter:

Datahantering och statistisk analys:

 • Utföra effektiv och skicklig datahantering av storskaliga data, med stor uppmärksamhet på detaljer
 • Utarbeta och utveckla statistiska analysplaner, inklusive avancerade metoder inom epidemiologi
 • Genomföra statistiska analyser i enlighet med en statistisk analysplan

Presentation av resultat:

 • Placera nya resultat i samband med den befintliga kunskapsbasen
 • Kommunicera tydligt och professionellt på engelska i tal och skrift i olika situationer, till exempel inom tvärvetenskapliga möten och samarbeten, när du utarbetar och reviderar artiklar som ska publiceras i referensgranskade tidskrifter och när du presenterar nya insikter vid (inter)nationella konferenser.

Kvalifikationskrav

 • En mycket motiverad kandidat med doktorsexamen i ett relevant ämne (t.ex. epidemiologi, biostatistik, bioinformatik).
 • Doktorsexamen måste ha erhållits i tid för beslutet om anställning och bör ha utfärdats under de senaste 3 åren. De som har erhållit en doktorsexamen 3 år före ansökningstidens utgång kommer i första hand att beaktas för anställningen. Utgångspunkten för anställningen är sista ansökningsdag. På grund av särskilda omständigheter kan examen ha erhållits tidigare. 3-års perioden kan förlängas på grund av omständigheter såsom sjukskrivning, föräldraledighet, fackligt uppdrag etc.
 • Avancerad förståelse för epidemiologiska observationsstudier
 • Kan självständigt genomföra analyser i Stata eller R

Det är ett krav att du har en hög forskningsetik och att du är både noggrann och konsekvent i din analys. Du är välmotiverad, proaktiv, flexibel och du har en ansvarsfull attityd och ett logiskt tankesätt. Det är viktigt att du har en god förmåga att dokumentera ditt arbete på ett korrekt sätt samt att du kan dela med dig av sin kunskap till kollegor, såväl muntligt som i text. Samspelet med de andra kollegorna ställer också krav på att du har en god samarbetsförmåga. Du har starka organisatoriska färdigheter och en god förmåga att arbeta självständigt och prioritera bland dina uppgifter. Vi ser det som en självklarhet att du också är detaljorienterad och har ett professionellt förhållningssätt. Utmärkt vetenskaplig skrivförmåga på engelska och utmärkt muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav för anställningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt

 • Tidigare erfarenhet av forskning inom kognitiv neurovetenskap (projekt 1) och/eller cancer (projekt 2,3)
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta med –omics analys, inklusive proteomik och metabolomik (projekt 1,2)
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta med metoder för kausal inferens, inklusive Mendelsk randomisering (projekt 1,2)
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta med GWAS (projekt 1,2)
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta med kohortdata (projekt 1,2,3)
 • Tidigare erfarenhet av arbete med longitudinella data och/eller överlevnadsmodellering (projekt 1,2,3)
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta med svenska nationella registerdata (projekt 3)
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta med medlingsanalys (projekt 1,2,3)
 • Tidigare framstående akademiska prestationer (projekt 1,2,3)

Ansökan ska innehålla:

 • Ett CV eller meritförteckning (max 2 A4-sidor på engelska)
 • Ett personligt brev där du presenterar dina forskningsintressen och erfarenheter, och förklarar varför du är intresserad av och lämplig för den här tjänsten, inklusive vilket projekt du är intresserad av (max 1 A4-sida på engelska)
 • En förteckning över publikationer
 • En kopia av ditt doktorandintyg om det finns tillgängligt
 • Kontaktuppgifter (namn, e-postadress och telefonnummer) för två professionella referenser

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i två år, med möjlighet till 12 månaders förlängning enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Hannah Brooke, PhD, hannah.brooke@uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 2a maj 2024, UFV-PA 2024/1065.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1065
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-03-28
Sista ansökningsdag 2024-05-02
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb