Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar. Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- kandidat- och masterutbildningar. Vår forskning och undervisning bedrivs inom sju avdelningar med olika forskningsfokus.

Avdelningen för fasta tillståndets fysik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. På avdelningen arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Forskningen är relaterad till energi och miljöfrågor såväl som till biovetenskapliga tillämpningar inom våra olika forskningsområden. Företrädesvis undersöker vi fysikaliska och kemiska egenskaper hos nanomaterial och nya material som kan användas som tunna filmer för smarta fönster, gassensorer, fotokatalytiska beläggningar, spinntronik och biomagnetiska tillämpningar eller för att skapa nya magnetiska material för grön energiteknologi. Forskningsområdet katalytiska och optiska material för miljö- och energitillämpningar leds av Prof. Lars Österlund.

Projektbeskrivning
Syftet med projektet är att studera NO2- och CO2-adsorptionsprocesser på metalloxidytor och att undersöka hur dessa processer kan skräddarsys för protonkopplade elektronöverföringsreaktioner för direkt reduktion av CO2 vid oxidytor.

Projektet bygger på preliminära data och beräkningar som visar en hittills outforskad elektronstimulerad CO2-adsorptionsmekanism varigenom adsorption sker på lokalt reducerade katjonställen. Specifikt kommer vi att använda UHV-infraröd reflektions-absorptionsspektroskopi (IRRAS) för att kvantifiera och generalisera reaktionsmekanismen. Med avancerad infraröd ytspektroskopi-teknik och temperaturprogrammerad desorption (TPD) undersöks ytorna under olika experimentella förhållanden (vakuum till atmosfär; enkristaller till nanopartiklar).

I samarbete med en kvantkemisk grupp kommer vi även att använda DFT-beräkningsmetoder för laddningskorrektion av potentiell energi och gränssnitts-laddningsöverföring, samt beräkna adsorbatstrukturer och vibrationsspektra med metoder utvecklade inom forskargruppen.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inom detta forskningsprojekt är av experimentell karaktär och involverar ytvetenskapligt arbete med IRRAS och TPD. En stor del av arbetet innebär att sätta upp och karakterisera avancerade vinkelupplösta, polarisationsmodulerade UHV-IRRAS. Kompletterande XPS ingår också och kan komma att utföras vid synkrotronljus-anläggningar. Kvantkemiska beräkningar kan ingå i arbetet och beror på den sökandes bakgrund.

Utöver forskning, ingår även viss medverkan i handledning av doktorander, masterstudenter och projektstudenter, samt kommunikation av forskningsresultat genom vetenskapliga artiklar i väletablerade vetenskapliga tidskrifter och presentationer vid internationella konferenser, som viktiga moment i anställningen. Viss medverkan i undervisning kan också komma att ingå. Du förväntas också bidra till ansökningar för externa forskningsmedel.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna anställning krävs en doktorsexamen i fysik, teknisk fysik eller kemisk fysik, eller motsvarande examen inom angränsande område.

Vi kräver dokumenterad kunskap och erfarenhet av ytkarakteriseringstekniker, speciellt ytspektroskopi, såsom IR, IRRAS och XPS.

Vi kräver mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, samt mycket goda färdigheter att skriva vetenskapliga publikationer.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad kunskap och erfarenhet av ytfysik, vakuumteknik, kvantkemiska beräkningar (speciellt DFT) är meriterande

Personliga egenskaper, såsom förmågan att leda och driva projekt och samtidigt kunna interagera med andra forskare är mycket viktiga. Du ska vara målmedveten, strukturerad och kunna arbeta effektivt både enskilt och i grupp.

Din ansökan ska innehålla:

  • Ett kort brev som beskriver dig själv och varför just du är lämplig för denna tjänst
  •  CV (max 2 sidor)
  • Kopia av doktorsexamen, masterexamen (eller motsvarande) och kursbetyg
  • Kopior av 3 publikationer av särskild relevans
  • Namn och kontaktuppgifter (e-post och telefon) till två referenspersoner som har accepterat att vara referens för dig.

Vi kommer löpande under ansökningstiden att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde: 1 april 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Lars Österlund, 0702-562425, lars.osterlund@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 8 april 2024, UFV-PA 2024/662.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/662
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-03-07
Sista ansökningsdag 2024-04-08

Tillbaka till lediga jobb