Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar. Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- kandidat- och masterutbildningar. Vår forskning och undervisning bedrivs inom sju avdelningar med olika forskningsfokus. Läs mer om oss här: https://www.materialvetenskap.uu.se/

Avdelningen för medicinsk teknik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Vi bedriver forskning inom utveckling och utvärdering av nya material i samspel med biologiska system för att förstå de bakomliggande principerna för detta. För oss är det lika viktigt att studera materialens inverkan på biologiska processer såväl som biologiska processers inverkan på material. Vår ambition är att främja en dynamisk undervisnings- och forskningsmiljö som är internationellt erkänd för sin spetskompetens när det gäller att koppla samman grundforskning med kliniska tillämpningar.

Den interdisciplinära forskargruppen EMBLA som leds av professor Maria Tenje bedriver framgångsrik och internationellt erkänd forskning inom organs-on-chip och droppbaserad mikrofluidik i samarbete med forskarlag vid flera olika svenska och utländska universitet. Forskningsfinansiering har erhållits genom flera prestigefyllda anslag, bl.a. från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och European Research Council (ERC). Läs mer om forskargruppen här https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/forskning/embla/

Forskningsprojekt
Organs-on-chip är ett växande forskningsfält med ambitionen att på sikt ersätta traditionella djurförsök. Ett speciellt fokus för vår forskargrupp är att utveckla droppbaserade mikrofluidala system med integrerad akustik, s.k. akustofluidala system, för att hantera och studera celler när de växer i en 3D-miljö efterliknande kroppsvävnad. I dag är vi ca. 15 personer i gruppen och då vi nyligen erhållit ett ERC Consolidator grant fokuserat på utveckling av mikrofluidala lösningar för framställning och odling av organoider, söker vi nu en postdoktor som drivs av vetenskaplig nyfikenhet med expertis inom cellodling för att stärka gruppens biologiska kompetens.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna inom detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt ingår bland annat att bedriva högkvalitativ forskning inom alla projektets stadier, från design och tillverkning till utvärdering och publicering av de vetenskapliga resultaten, i samarbete med forskargruppens övriga medlemmar. Du förväntas själv ansvara för tillverkning och karakterisering av mikrofluidala system för cellodling för att, till exempel, studera effekter av flöde och skjuvningskrafter liksom koncentration av olika tillväxtfaktorer på cellers differentiering. Dessutom förväntas du utvärdera biokompatibilitet av den akustiska manipulationstekniken vi använder i våra system. Du förväntas odla celler både i 2D och 3D med fokus på att minimera nekros i 3D-odlade cellsystem.

Utöver forskning, ingår även viss medverkan i handledning av doktorander, masterstudenter och projektstudenter, samt kommunikation av forskningsresultat genom vetenskapliga artiklar i väletablerade vetenskapliga tidskrifter och presentationer vid internationella konferenser, som viktiga moment i anställningen. Viss medverkan i undervisning kan också komma att ingå. Du förväntas också bidra till ansökningar för externa forskningsmedel.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna anställning krävs en doktorsexamen i medicinsk teknik, materialvetenskap, teknisk fysik, nanoteknik, eller motsvarande examen inom angränsande område.

Vi kräver dokumenterad kunskap och erfarenhet inom tillverkning av mikrofluidala system och odling av humana celler i både 2D och 3D, liksom dokumenterad kunskap och erfarenhet av biologisk karakterisering såsom infärgning och mikroskopering. Vi kräver utmärkt analytisk förmåga liksom expertis inom experimentell forskning och handhavande med mätinstrument.

Vi kräver goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, liksom utmärkt kunskap inom vetenskapligt skrivande.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och du måste vara självgående och initiativrik och ha förmåga att självständigt planera och driva projekt. Du skall vidare vara pedagogisk, strukturerad och kunna arbeta effektivt både enskilt och i grupp, samt ha lätt för att samarbeta och kommunicera med personer inom olika ämnen.

Din ansökan ska innehålla:
1) Ett kort brev som beskriver dig själv, tidigare forskningserfarenhet och varför just du är lämplig för denna tjänst
2) CV (max. 2 sidor)
3) Lista över publikationer
4) En kopia av din doktorsexamen
5) Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner
Ansökan kan med fördel skrivas på engelska. Vi kommer under ansökningstiden löpande att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Maria Tenje, maria.tenje@angstrom.uu.se eller dr Susan Peacock, susan.peacock@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 4 april 2024, UFV-PA 2024/654.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/654
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-03-14
Sista ansökningsdag 2024-04-04

Tillbaka till lediga jobb