Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar. Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- kandidat- och masterutbildningar. Vår forskning och undervisning bedrivs inom sju avdelningar med olika forskningsfokus.

Avdelningen för solcellsteknik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Forskningen på avdelningen för solcellsteknik är internationellt välkänd och spänner från grundläggande förståelse till utveckling av effektiva och potentiellt billiga solceller baserade på tunnfilmstekniker. Vårt mål är att forskningen ska bidra till ett hållbart elsystem med solen som energikälla. Vårt fokus är på material som innehåller kalkogener, såsom svavel och selen, till exempel (Ag,Cu)(In,Ga)Se2 (CIGS), där vi 2024 har publicerat ett världsrekord, och Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTS), men även oorganiska perovskiter, t ex ZrBaS3.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap. Läs mer: https://wise-materials.org/

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Projektbeskrivning
Projektet handlar om grundläggande förståelse av egenskaper hos solcellsmaterial som bas för att förbättra solcellsprestanda. Fokus ligger på ökad verkningsgrad genom tandemsolceller, där den största begränsningen idag är att tillverka en stabil och effektiv toppcell. Startpunkten här är CIGS-solceller, som är kommersiellt tillgängliga med hög prestanda, och där legering med silver kan användas för att styra mot egenskaper lämpliga för en toppcell. I projektet kommer , Ag-legerad CIGSe studeras, både i stoichiometrisk (Ag,Cu)(In,Ga)Se2 och Cu-fattig (Ag, Cu)(In,Ga)3Se5 fas. Eftersom båda dessa faser normalt skapar en fasblandning i solcellsmaterialet, vilket tros skapa metastabilitet och sämre solcellsprestanda, behövs noggrant upprepad deponering och karakterisering av filmerna. De egenskaper som ska karakteriseras inkluderar fasstabilitet, filmmorfologi, bandgapsenergi och bandkanter, konduktivitetstyp, laddningsbärardensitet, ljusabsorption och jonmobilitet för spårämnen. Dessa egenskaper kommer studeras för olika sammansättningar och jämföras med vanlig CIGS i projektet. Resultaten kommer verifieras mot ab initio-beräkningar.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna handlar framför allt om tillverkning av solcellsmaterial såväl som materialkarakterisering och publicering av resultat. Detta innebär syntes av solcellsmaterial i renrummet på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet, huvudsakligen med vakuumbaserade metoder samt materialkarakterisering, optisk och elektrisk karakterisering. Filmtillväxt kommer göras med termisk samförångning, följt av olika behandlingar som värmning, deponering av dopämnen och kemisk etsning. Karakteriseringstekniker inkluderar (i) SEM, TEM, EDS, GI-XRD, Ramanspridning, XRF och GDOES för materialanalys, (ii) ellipsometri, spektrofotometri och fotoluminiscens för optisk karakterisering och (iii) ström-spänning, spektralrespons, kapacitans-spänning och Hall-effektmätningar för elektrisk karakterisering.

 Utöver forskning, ingår även viss medverkan i handledning av doktorander, masterstudenter och projektstudenter, samt kommunikation av forskningsresultat genom vetenskapliga artiklar i väletablerade vetenskapliga tidskrifter och presentationer vid internationella konferenser, som viktiga moment i anställningen. Viss medverkan i undervisning kan också komma att ingå. Du förväntas också bidra till ansökningar för externa forskningsmedel.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna anställning krävs doktorsexamen i fysik, materialkemi, tillämpad fysik, materialvetenskap, eller motsvarande med fokus på halvledarmaterial eller solceller. Vi kräver dokumenterad kunskap och erfarenhet inom syntes och karakterisering av material, helst relaterat till tunnfilmer, med de tekniker som listas i beskrivningen ovan.

Vi kräver utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift liksom utmärkt kunskap inom vetenskapligt skrivande.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad kunskap och erfarenhet av solcellstillverkning och karakterisering är starkt meriterande, och att kunna använda vakuumutrustning. Även dokumenterad kunskap och erfarenhet av material och elektrisk karakterisering är meriterande

Vi kräver god förmåga att arbeta självständigt, att kunna leda och utföra delprojekt, ha god förmåga att samarbeta med andra forskare och ha ett strukturerat sätt att arbeta.

Vid bedömning av ansökningarna kommer särskild vikt att läggas vid sökandes dokumenterade erfarenhet av att publicera vetenskapliga arbeten i tidskrifter av hög kvalitet och att ge presentationer vid vetenskapliga möten.

Din ansökan ska innehålla:
- Personligt brev gärna på engelska som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför just du är lämplig för denna anställning
- CV (max 2 sidor)
- Publikationslista
- Kopior av tre publikationer av särskild relevans
- Kopior av doktorsexamen, dina kursbetyg och andra relevanta meriter
- Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Ansökan bör skrivas på engelska. Vi kommer under ansökningstiden löpande att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Charlotte Platzer Björkman (charlotte.platzer@angstrom.uu.se) eller Dr Kostiantyn V. Sopiha (kostiantyn.sopiha@angstrom.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 11 april 2024, UFV-PA 2024/752.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/752
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-03-08
Sista ansökningsdag 2024-04-11

Tillbaka till lediga jobb