Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material
vid avdelningen för nanoteknologi och funktionella material, institutionen för materialvetenskap, Uppsala universitet

Bli en av oss!

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar. Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- kandidat- och masterutbildningar. Vår forskning och undervisning bedrivs inom sju avdelningar med olika forskningsfokus. Läs mer om oss här

Om avdelningen
Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material är en del av institutionen för materialvetenskap, vid Ångströmlaboratoriet. Vi bedriver forskning inom funktionella porösa material för energi- och miljötillämpningar, nanobiomaterial, hållbar elektrisk energilagring och energiomvandling, funktionalisering av elektrodytor för katalytiska tillämpningar, additiv tillverkning för läkemedelsmaterial, mikrosensorer för in vivo användning samt hållbara material från biomassa. Forskare vid avdelningen har således omfattande erfarenhet inom funktionalisering av biomaterial, biokompabilitet, additiv tillverkning, organisk energilagring, nanosäkerhet samt utveckling och analys av funktionella porösa material.

Projektbeskrivning
Detta projekt fokuserar på användningen av hållbara biopolymerer (t.ex. cellulosa, lignin, kitosan) för utvinning av kritiska metaller inklusive sällsynta jordartsmetaller från olika källor, såsom mineraler, genom hydrometallurgiska metoder. Projektet inkluderar kemisk modifiering och funktionalisering av biopolymererna, samt komplexbildning av biopolymerer med funktionella porösa material (t.ex. metallorganiska ramverk, porösa organiska polymerer), i syfte att uppnå hög extraktionseffektivitet för de kritiska metallerna.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket även innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max. 20% av arbetstiden.

När du antas till forskarstudier erbjuds du en anställning som doktorand. En anställning som doktorand vid Uppsala Universitet motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Läs mer om forskarutbildningen här

Du bedriver forskning inom en rad planerade innovativa projekt, externt finansierade av ett antal industrier och forskningsfinansiärer t.ex. Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF.  Doktorandstudierna genomförs i nära samarbete med andra forskare från institutionen för geovetenskaper och gruvbolagspartners inom det nyligen inrättade Smart Exploration Research Centre för hållbar och ansvarsfull utvinning av kritiska råvaror.

Arbetsuppgifterna inkluderar att:

  • Genomföra kemisk modifiering och funktionalisering av biopolymerer som cellulosa, lignin och kitosan.
  • Syntetisera porösa material, inklusive metallorganiska ramverk och porösa organiska polymerer.
  • Utveckla hybrida nanomaterial genom att komplexbinda porösa material med biopolymerer.
  • Utföra strukturell karakterisering av syntetiserade material.
  • Använda biopolymerer och deras kompositer för att utvinna kritiska metaller, inklusive sällsynta jordartsmetaller, från mineralavfall.

Kvalifikationskrav
Masterexamen i kemi, kemiteknik, materialvetenskap, mineralogi eller liknande område som arbetsgivaren anser likvärdigt.

Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskaper och färdigheter inom porösa material, kemisk syntes inklusive organisk syntes och oorganisk syntes.

Kunskaper och färdigheter i materialkarakteriseringstekniker såsom gelpermeationskromatografi (GPC), termisk gravimetrisk analys (TGA), ytarea och porositetsanalys (ASAP), kärnmagnetisk resonans (NMR) och vätskekromatografi.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom förmåga att självständigt leda och driva vetenskapliga projekt. Du har en god kommunikativ förmåga där du genom denna egenskap samarbetar väl med andra. Vi söker dig som är målmedveten, strukturerad och kan arbeta effektivt både enskilt och i grupp. Du har även en god förmåga att författa vetenskaplig och akademisk text.

Din ansökan ska innehålla
1) Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst.
2) CV (max 2 sidor)
3) En vidimerad kopia av din masterexamen och dina kursbetyg.
4) Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, så som publikationer, som du önskar åberopa.
5) Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som accepterat att vara referenser för dig, med eventuellt ytterligare rekommendationsbrev. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Ansökan bör skrivas på engelska. Vi kommer löpande att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-05-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Maria Strömme, maria.stromme@angstrom.uu.se, Doc. Chao Xu, chao.xu@angstrom.uu.se, or Prof. Jaroslaw Majka, jaroslaw.majka@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 12 april 2024, UFV-PA 2024/728.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/728
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-03-06
Sista ansökningsdag 2024-04-12

Tillbaka till lediga jobb