Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Forskare i kärnämneskontroll med inriktning mot utveckling av metodologier för framtida nukleära system

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid nio forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Vid avdelningen för Tillämpad kärnfysik bedrivs forskning inom teknisk kärnämnenskontroll, med fokus på utveckling av tekniska medel för att säkerställa att känsliga material inte används på otillåtna sätt. Forskningen syftar till att förbättra och utveckla instrumentering, mättekniker och analystekniker för verifiering av använt kärnbränsle, men också till att stärka kärnämneskontrollen för framtida kärnkraftsystem. Forskningen motiveras av behov och önskemål från nationella och internationella tillsynsorgan men också med utgångspunkt i nationella och internationella samarbeten.

Forskningsarbetet kommer utföras inom ramen för en forskargrupp med flera olika projekt som rör framtida nukleära energisystem. I samtliga står övervakning och verifiering av nukleärt material för kärnämneskontrollbehov i fokus, och i vissa fall ingår aspekter kring kärnsäkerhet (nuclear security). En del av verksamheten knyter an till det nukleära kompetenscentrumet ANItA, ett akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ med syfte att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning med hjälp av små modulära reaktorer. En annan del av verksamheten innefattar tvärvetenskaplig forskning där kärnämneskontroll (safeguards) och kärnsäkerhet (security) runt transporterbara kärnkraftsystem till havs står i centrum. Planer finns på att utvidga den verksamheten också mot landbaserade system, och mot Generation IV system och i en sådan konstellation kommer forskaren ha en given plats. Det är önskvärt att forskaren har egna idéer och ser möjligheter till utveckling av verksamheten på ett komplementärt sätt, gärna mot security-hållet.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna syftar till att utveckla och stärka metoder för övervakning och verifiering av nukleärt material. Arbetsuppgifterna kan innefatta användande och utveckling av metodologier för att uppskatta spridningmotstånd, -risker och materialattraktivitet, modellering av källtermer från nukleära material, och analys av det nukleära materialets egenskaper. Analys av gamma- och neutronstrålning från kärnbränsle kommer ingå, liksom modellering av strålningens detektion. Det ingår också att ansöka om forskningsmedel för att bedriva forskning inom området. Praktiskt arbete i form av bränslemätningar och/eller andra mätningar kan komma att ingå om möjlighet till sådana mätningar ges, liksom analys av mätdata.

I undervisningsuppgifterna ingår undervisning på olika nivåer (grundnivå, avancerad nivå och uppdragsutbildning). Kursansvar kan komma att ingå, liksom handledning av såväl grundutbildningsstudenter som doktorander.

De avdelningsgemensamma sysslorna kan, beroende på intresse, komma att innefatta t ex ansvar för lokal infrastruktur, utbildningsfrågor, tredje uppgiften etc.

Kvalifikationskrav
Krav för anställning är:

 • Doktorsexamen i fysik, med inriktning mot kärnfysik eller kärnteknik
 • Dokumenterade goda kunskaper och erfarenheter inom forskningsområdet kärnämneskontroll och icke-spridning
 • God erfarenhet av modellering och simulering av nukleärt material såsom bestrålat kärnbränsle, exempelvis med hjälp av Serpent, SCALE och MCNP
 • God erfarenhet av att simulera interaktion och detektion av emitterad gamma- och neutronstrålning
 • Erfarenhet av dataanalys
 • Förmåga att kommunicera forskningsresultat vid såväl specialiserade workshops och konferenser som mot det omgivande samhället.
 • God samarbetsförmåga

Önskvärt/meriterande i övrigt

 • Erfarenhet av forskning inom framtida kärntekniska energisystem såsom t ex små modulära reaktorer, flytande reaktorer och Generation IV system
 • Erfarenhet av att använda metodologier för uppskattning av avledningsmotstånd och materialattraktivitet
 • Erfarenhet av området kärnsäkerhet (nuclear security) inklusive fysiskt skydd
 • Erfarenhet av att arbeta med utrustning och detektorer för uppmätning och kvantifiering av joniserande strålning
 • Erfarenhet av programmering med Python, Matlab och C/C++
 • Erfarenhet av forskning inom kärnbränslecykeln för lättvattenreaktorer
 • Erfarenhet av nationella och internationella samarbeten

Det är också meriterande om den sökande kan visa på tidigare erhållna licenser för exportkontrollerade simuleringskoder såsom Serpent och MCNP, samt erfarenhet av att använda sådana koder.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala .

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sophie Grape, 018-417 5842, sophie.grape@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 4 april 2024, UFV-PA 2024/639.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/639
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-03-14
Sista ansökningsdag 2024-04-04

Tillbaka till lediga jobb