Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen

Vill du arbeta med kulturgeografi, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som vikarierande universitetslektor på Uppsala universitet.

Kulturgeografiska institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom kulturgeografi, samt forskning och grundutbildning inom geografi. Institutionen medverkar bland annat i lärarprogram och är värdinstitution för samhällsvetarprogrammet och samhällsplaneringsprogram i Uppsala och Visby. På masternivå medverkar institutionen i Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning mot samhällsplanering och kulturgeografi. Kulturgeografiska institutionen har drygt 50 anställda varav tre stationerade vid Campus Gotland. I dagsläget arbetar ca 200 personer på Campus Gotland i Visby, en arbetsplats med tät kontakt över ämnes- och institutionsgränser. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.kultgeog.uu.se.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Undervisning och kursutveckling sker i huvudsak inom kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering, i första hand på grundnivå. Undervisning i kvantitativa metoder och geografiska informationssystem (GIS) ingår i arbetsuppgifterna. I anställningen ingår en mindre andel forskningstid och tid för administration. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet, har förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För anställningen krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland de sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Särskild vikt kommer att fästas vid doktorsexamen i kulturgeografi. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand forskning med inriktning mot kulturgeografi beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare läggs vikt vid erfarenhet av att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning. Även förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmäts betydelse.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning i kvantitativa metoder och GIS är meriterande. Erfarenhet av undervisning och forskning inom området samhällsplanering och hållbar utveckling är också meriterande.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, ansvarstagande och hög närvaro i verksamheten.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Erfarenhet av samverkan med aktörer utanför universitetet och bidrag till kommunikationen med omgivande samhället är meriterande.

När universitetet ska anställa lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga och ledningsförmåga.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

• Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
• Curriculum Vitae
• Redovisning av vetenskapliga meriter
• Publikationsförteckning
• Redovisning av vetenskapliga meriter
• Publikationsförteckning
• Redovisning pedagogiska meriter
• Redovisning av övriga meriter
• En tydlig presentation av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.
• Kontaktuppgifter till två referenspersoner som kan belysa sökandes yrkesskicklighet och personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t ex ledar- och samarbetsförmåga
• Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Det är angeläget att instruktionerna angående utformning av och bilagor följs i största möjliga utsträckning.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning.

Se även Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, vikariat på 18 månader. Omfattning är 75 %. Tillträde den 12 augusti 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby, Gotland

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Micheline van Riemsdijk, micheline.vanriemsdijk@kultgeog.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 23 april 2024, UFV-PA 2024/587.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2024-08-12 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75%
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/587
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-03-12
Sista ansökningsdag 2024-04-23
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb