Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineraler och fossiler till hur berg och oceaner bildas och från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se www.geo.uu.se

Enheten för vindenergi på Campus Gotland bedriver tvärvetenskaplig verksamhet inom planering, projektering och optimering av vindkraft samt hållbar energiomställning. Verksamheten omfattar undervisning, forskning och samverkansprojekt. 

Utbildningen består av undervisning på campus Gotland och distans på grundläggande- och avancerad nivå inom vindkraftprojektering och hållbar energiomställning. Inom forskningen har vi en gedigen bredd och samverkar både nationellt och internationellt. Idag omfattar verksamheten cirka 20 personer med både teknisk, natur- och samhällsvetenskaplig kompetens. Anställningen avser att stärka verksamhetens utveckling. Besök oss gärna på: https://www.geo.uu.se/forskning/vindenergi/

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Förnybar energi är betydelsefull för den globala energiomställningen. Vindkraft är en av de energikällor som växer snabbast. Utvecklingen i den internationella vindkraftsindustrin går också fort, inom teknik, policy och acceptans. Därmed ökar efterfrågan på väl utbildad arbetskraft som kan initiera, leda och genomföra vindkraftsprojekt på ett framgångsrikt och hållbart sätt. Uppsala universitet Campus Gotland i Visby är ledande inom tvärvetenskaplig utbildning i vindkraftsprojektering.

Ämnet vindkraftsprojektering täcker ett brett spektrum av kunskapsområden som är användbara i arbetslivet som planering, miljö, teknik, energi, vindresurser, ekonomi och elnätsanslutning. Bland annat får du lära dig att beräkna vindkraftverks energiproduktion på en utvald plats samt att kommunicera vindkraftsfrågor med berörda. Program och kurser finns både på grund- och avancerad nivå;

Kandidatprogram i Energiomställning och ledarskap, Läs mer
Magisterprogram i Vindkraftprojektering, Läs mer här
Masterprogram i Vindkraftprojektering, Läs mer här
Distanskurser i Vindkraftprojektering, Läs mer här

Arbetsuppgifter

 • Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och studentkontakt. Undervisningen kommer att vara fokuserad på våra kurser inom vindkraftsområdet men även omfatta undervisning i energiomställning. Undervisningen kommer att genomföras både på distans och på campus. 
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. 
 • Anställningen kan komma att innefatta administrativa uppdrag samt deltagande i utvecklings- och samverkansprojekt inom Uppsala universitet och enheten.

Behörighetskrav

 • Relevant examen från högskoleutbildning på magister/master nivå. 
 • Sökande skall ha en relevant teoretisk bakgrund och/eller bred erfarenhet för att kunna undervisa inom vindkraftprojektering. 
 • Till relevant teoretisk bakgrund räknas examen i vindkraftsprojektering, ingenjörsexamen inkluderande kurser av relevans för vindkraftsområdet eller annan examen kombinerad med bred erfarenhet kring vindkraftprojektering.
 • Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. 
 • Förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger. 
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Vi ser gärna att du som person är flexibel, initiativtagande, prestationsorienterad och har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i en föränderlig miljö, du vill ta mycket eget ansvar och är van att arbeta i ett högt tempo.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl dokumenterad ämnesfördjupning som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid tidigare dokumenterad erfarenhet att i praktiken ha undervisat på distans och/eller i klassrum på högskolenivå, inom vindkraftsområdet eller energiomställning i stort. 

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. 

Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället.

Övrig skicklighet
Vi ser gärna att du som sökande har tidigare erfarenhet av arbete inom statlig myndighet och framförallt inom akademin.

Vidare ser vi det positivt om du från tidigare anställningar har relevant erfarenhet som skulle berika våran verksamhet som t ex pedagogiska metoder, eget nätverk inom vindkraftsområdet, arbetat i den privata sektorn, projektledning eller eget företagande.

Branscherfarenhet och/eller kunskap från vindkraftsområdet med koppling till planering, projektering, vindresursbedömning eller drift av vindkraft är särskilt meriterande liksom erfarenhet av att använda/arbeta/undervisa i verktyget WindPro.

Bredare kunskap inom energi och relevant teoretisk bakgrund inom energiomställning är också meriterande.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattning är 100%. Tillträde 2024-08-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby

Upplysningar om anställningen lämnas av: Enhetschef, Professor Stefan Ivanell, stefan.ivanell@geo.uu.se, 0498-10 83 60

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2024, UFV-PA 2024/653.

Om Campus Gotland:  utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Se hur det är att leva och bo på Gotland.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/653
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-03-01
Sista ansökningsdag 2024-04-15

Tillbaka till lediga jobb