Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Bioinformatiker inom translationell metabol forskning

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 300 anställda och ca 900 personer som är anknutna, i huvudsak via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på www.medsci.uu.se.

Enheten för Klinisk diabetologi och metabolism bedriver klinisk såväl som cell- och molekylärbiologisk forskning med fokus på typ 2-diabetes och fetma. Vi har väl utvecklade tvärdisciplinära samarbeten lokalt (t ex inom Uppsala Diabetes Centre) och nationellt/internationellt (t ex EU Horizon-konsortium).

 

Arbetsuppgifter
Typ 2-diabetes är ett växande globalt folkhälsoproblem. Vårt fokuserar på betydelsen av övervikt vid utvecklingen av typ 2-diabetes, med särskild tonvikt på fettvävnad och dess komplexa interaktioner med andra organ, särskilt hjärnan. Vi använder olika metoder, inklusive omics-analyser, cell- och molekylärbiologisk metodik, imaging in vitro och in vivo samt kliniska studier.

Denna tjänst inriktas på bioinformatik inom projekt som syftar till ökad förståelse av övervikt och typ 2-diabetes genom två huvudsakliga tillvägagångssätt: i) att undersöka sambandet mellan fetma och utvecklingen av metabola följdsjukdomar, ii) utforska nya mekanismer och metoder för intervention, innefattande diet, läkemedel och obesitaskirurgi.

Arbetsuppgifterna inkluderar:

  • Avancerad dataanalys med hjälp av bioinformatikverktyg
  • Analysera "omics"-data från vävnads- och blodprover
  • Användning av statistiska metoder för storskalig dataanalys

Befattningen inriktas i huvudsak på att ge bioinformatikstöd till pågående och kommande forskningsprojekt genom att integrera och tolka stora datamängder och samarbeta med tvärvetenskapliga teammedlemmar, inklusive forskare, forskningssjuksköterskor och läkare. Sökanden kommer även att bidra till studiedesign, metodutveckling, samt medverka i vetenskapliga rapporter.

Andra centrala aspekter av anställningen är kontinuerligt lärande, kommunikation av resultat, kvalitetssäkring samt medverkan i ansökningar om forskningsanslag.

Kvalifikationskrav
Avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, med biomedicinsk inriktning. Stor erfarenhet och kompetens inom bioinformatik samt dokumenterad erfarenhet av forskning inom metabola sjukdomar.  Gedigen erfarenhet av R or STATA är ett krav, samt god förståelse för grundläggande molekylärbiologi. Vetenskapliga meriter i form av publikationer efter disputation.

Särskild vikt läggs vid personliga egenskaper såsom planerings-, organisations- och samarbetsförmåga. Den sökande bör vara noggrann och ansvarstagande, ha en hög forskningsetik standard, samt kunna arbeta självständigt. Dessutom är förmågan att förmedla forskningsresultat genom både muntlig och skriftlig kommunikation viktig.

Vår forskningsmiljö är internationell, med engelska som primärt arbetsspråk, och goda kunskaper i både skriftlig och muntlig engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Kunskap inom följande områden:

 

  • Analys och rapportering av omics-data
  • Programmering
  • Genetisk epidemiologi (t ex. GWAS)
  • Storskaliga epidemiologiska databaser

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 9 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof Jan Eriksson (jan.eriksson@medsci.uu.se), Maria Pereira, PhD (maria.pereira@medsci.uu.se)

I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.

Välkommen med din ansökan senast den 23 februari 2024, UFV-PA 2024/530.

 

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2024-12-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-04-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/530
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-02-09
Sista ansökningsdag 2024-02-23

Tillbaka till lediga jobb