Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Postdoktor inom området komplexa interventioner

Anställningen är placerad i forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (www.u-care.uu.se). Det övergripande målet med arbetet inom U-CARE är att öka tillgången till psykologiskt stöd till de som behöver det i samband med somatisk sjukdom hos sig själv eller närstående.

Vår forskning handlar primärt om att studera mental hälsa hos patienter med olika somatiska sjukdomar samt deras närstående och att utveckla, testa, utvärdera och implementera stöd och psykologiska interventioner för dessa grupper. Vi studerar också hur man på bästa sätt kan rekrytera personer till kliniska studier och bäst motivera ett fortsatt deltagande. Vi använder kvantitativa såväl som kvalitativa metoder och arbetar bl.a. med systematiska litteraturöversikter, metaanalyser, feasibility- och pilotstudier liksom kontrollerade studier samt kohortstudier. Vår breda kompetens inom forskningsmetod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Den person vi söker kommer ha möjlighet att arbeta med egna forskningsprojekt men också med pågående forskning inom forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa och U-CARE. Forskningen ska överensstämma med U-CAREs övergripande målsättning att utveckla, testa, utvärdera samt implementera komplexa interventioner för patienter och/eller deras närstående. Under postdoc-perioden förväntas den som erhåller anställningen att aktivt ansöka om forskningsmedel från nationella och internationella forskningsfinansiärer. Den som erhåller anställningen förväntas också undervisa, särskilt på forskarutbildningsnivå, samt handleda doktorander.

Kvalifikationskrav
För anställningen krävs:

 • Doktorsexamen inom området hälsovetenskap, klinisk psykologi, vårdvetenskap eller närliggande ämne eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom dessa områden. Examen ska vara avklarad senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Prioritet ges i huvudsak åt de som tog examen för högst tre år sedan. Tidsramen på tre år räknas från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
 • Erfarenhet av vetenskapligt arbete med interventionsforskning
 • Erfarenhet av att analysera och rapportera data insamlade med kvantitativa såväl som kvalitativa metoder
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom förmåga att leda och prioritera, analytisk förmåga, samarbetsförmåga och kvalitetsmedvetenhet. Som sökande bör du trivas med att arbeta både självständigt och i mindre projektgrupper.

Önskvärt/meriterande i övrigt

 • Erfarenhet av att ansöka om och erhålla finansiering för forskning
 • Erfarenhet av att planera och genomföra feasibility- och pilotstudier samt kontrollerade studier
 • Erfarenhet av ’public contribution’ i forskning, d.v.s. att samarbeta med representanter för de grupper som forskningen berör
 • Erfarenhet av att arbeta med processutvärdering i samband med interventionsforskning
 • Erfarenhet av forskning om implementering av komplexa interventioner Erfarenhet av att genomföra hälsoekonomiska utvärderingar i samband med interventionsforskning Erfarenhet av att självständigt skriva och publicera vetenskapliga artiklar 

Ansökningsförfarande
Din ansökan ska innehålla:

 • Ditt Curriculum Vitae
 • Ett brev i vilket du beskriver varför du söker anställningen
 • Din avhandling
 • Kopior på examensbevis
 • Fullständig publikationslista inklusive URL/DOI till var och en av publikationerna
 • Kontaktinformation till minst två referenser 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år med möjlighet till förlängning 1 år enligt centralt kollektivavtal.  Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: forskargruppsledare och projektledare, Professor Louise von Essen (louise-von.essen@uu.se, 070-425 07 14) och postdoc-handledare, Biträdande universitetslektor Joanne Woodford (joanne.woodford@uu.se).


Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2024, UFV-PA 2024/498.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-05-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/498
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-02-08
Sista ansökningsdag 2024-03-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb