Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö. Institutionen har cirka 85 anställda och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära tillsammans i en kreativ och öppen miljö. Mer information om institutionen finns på www.ilk.uu.se.

Forskargruppen Preparativ läkemedelskemi söker en postdoktor, för att arbeta i en vetenskapligt ledande miljö med forskare med mångsidig och internationell bakgrund.

Du kommer att arbeta i forskargruppen Preparativ läkemedelskemi vid Uppsala universitet. Forskargruppens forskning är främst fokuserad på design och syntes av molekyler i tidig läkemedelsforskning samt utveckling av nya metoder för organisk syntes. Forskargruppen är del av Institutionen för läkemedelskemi och består av ungefär tjugo seniora forskare och doktorander, många med internationell bakgrund.

Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med att stödja gruppens forskningsprojekt som avser läkemedelskemisk och organisk kemisk forskning med inriktning mot utveckling av nya inhibitorer av enzymet IRAP (Insulin Regulated AminoPeptidase) samt utveckling av nya syntesmetoder. I din roll som postdoktor kommer du att arbeta med forskningsarbete inriktat mot metodutveckling samt design och syntes av läkemedelslika organisk kemiska föreningar i nära samband med expertis inom läkemedelskemi, organisk kemi, biokemi, farmakologi, farmaci och beräkningskemi. Tjänsten infattar dokumentation av det laborativa arbetet samt planering och utvärdering av data och vara delansvarig för sammanställning av manuskript. Du förväntas också sammanställa och presentera på gruppmöten och seminarier.

I dina arbetsuppgifter kan det komma ingå handledning av examensarbetare, undervisning eller motsvarande. Du kommer dessutom i viss omfattning delta i gemensamma sysslor inom verksamheten på institutionen t.ex. service och underhåll av utrustning och instrument.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i läkemedelskemi eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i läkemedelskemi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Hög kompetens inom organisk syntes och organisk kemisk strukturanalys är ett krav. Sökanden förväntas arbeta under handledning av seniora forskare i gruppen och god organisatorisk förmåga och flexibilitet krävs eftersom sökanden kommer att stödja komplexa forskningsprojekt. God kommunikation och samarbetsförmåga krävs då arbetsuppgifterna innebär interaktion med personal från en bred internationell bakgrund. Goda kunskaper i engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Forskningsmeriter och undervisningserfarenhet (föreläsningar, seminarier och handledning av laborativt arbete) inom projektområdet kommer att särskilt beaktas. En stark motivation och förmåga att jobba effektivt både individuellt och i grupp är önskvärt. Erfarenhet av praktiskt underhåll och skötsel av instrumentering av betydelse för läkemedelskemisk och organisk kemisk forskning är en fördel.

Ansökan bör skrivas på engelska och innehålla ett personligt brev (max 1 A4), ett CV,  en sammanfattning av den sökandes tidigare forskningserfarenheter (1-2 sidor). samt ev. utbildningsdiplom och certifikat. Bifoga gärna rekommendationsbrev eller kontaktuppgifter (namn, e-post, telefonnummer) till tidigare arbetsgivare eller kollega. Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet samt personlig lämplighet. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Luke Odell, luke.odell@ilk.uu.se samt prefekt Mikael Hedeland, mikael.hedeland@ilk.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 26 februari 2024, UFV-PA 2024/496.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/496
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-02-12
Sista ansökningsdag 2024-02-26

Tillbaka till lediga jobb