Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Vill du arbeta med frågor om klimat och biologisk mångfald, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.

Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd och ca 280 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. För mer information: Institutionen för geovetenskaper

Vi bedriver forskning och utbildning som spänner från globala klimat- och naturresursfrågor till frågor om jordens inre och naturkatastrofer. Vi befinner oss i en spännande, expansiv, internationell miljö.

Inom institutionens forskningsprogram Naturresurser och hållbar utveckling finns en enhet för Klimatledarskap, CCL (Climate Change Leadership), som framförallt studerar strategier som kan motverka klimatförändringar, inklusive följande frågor: Vad innebär en rättvis samhällsomställning som når klimatmål; hur hänger klimat och demokrati samman; vad kännetecknar verksamma klimatpolitiska beslut; hur kan hinder och möjligheter i omställningen till hållbar utveckling hanteras; vilka strategier för att nå klimatmål kan gynna även biologisk mångfald? Forskningen är tvärvetenskaplig och rör både naturliga och sociala system samt deras interaktioner i gränslandet mellan vetenskap och politik. En spjutspets i CCL-verksamheten är en gästprofessur i klimatledarskap, som tillkommit genom en donation från Zennström Philanthropies.

Arbetsuppgifter
Doktorandtjänsten fokuserar på samhälleliga strategier för hållbar omställning med klimatmål och mål för biologisk mångfald i fokus, i Sverige och EU. Arbetet sker inom ramen för ”Navigating the policy landscape: barriers and synergies in strategies for climate and biodiversity”, som är ett program finansierat av Naturvårdsverket. Syftet med programmet är att utifrån tvärvetenskapliga och samskapande ansatser bygga kunskap om hur barriärer och drivkrafter för att genomföra olika miljöstrategier kan hanteras i syfte att undvika kontroverser och gynna målsynergier. Doktoranden ska undersöka ett urval miljöstrategier och vad de betyder för olika aktörer, exempelvis inom civilsamhället och näringslivet, och möjligheterna att uppnå inte bara miljömål utan även andra samhällsmål. Viktiga frågor rör samspelet mellan institutioner, policyprocesser och aktörer. Forskningen är både kvalitativ och kvantitativ. Viss jämförelse sker med miljöstrategier i andra nordiska länder. Utöver avhandlingsprojektet förväntas doktoranden medverka i andra sammanhang med koppling till CCL-verksamheten.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom hållbar utveckling, , eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Dokumenterat mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Förmåga att kunna arbeta självständigt, noggrant och resultatinriktat för konstruktiv problemlösning. God datorvana, samt dokumenterat god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenheter av akademiskt arbete med koppling till projektets huvudfrågor är meriterande. Erfarenheter av miljöpolitiska strategier i andra nordiska länder samt av andra nordiska språk är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan ska innehålla ett personligt brev på svenska på högst 1 sida som kärnfullt beskriver motiven för att söka tjänsten och hur sökande avser bidra till att genomföra arbetsuppgifterna. Ansökan ska därutöver redovisa dels att samtliga kvalifikationskrav är uppfyllda, dels eventuella meriterande kunskaper och erfarenheter. Ansökan ska innehålla ett CV, kopior av relevanta examina, samt kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap och lektor i klimatledarskap: mikael.karlsson@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den den 26 februari 2024, UFV-PA 2024/446.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-04-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/446
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-02-06
Sista ansökningsdag 2024-02-26

Tillbaka till lediga jobb