Uppsala universitet, Filosofiska institutionen

Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet är en internationellt erkänd institution med forskning och undervisning inom en stor mängd av filosofins kärnområden. För mer information om institutionen, se http://www.filosofi.uu.se.

Uppsala universitet utlyser härmed en doktorandtjänst inom Teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen. För denna anställning är vi primärt intresserade av kandidater inom språkfilosofi, allmän vetenskapsfilosofi, antikens filosofi eller epistemologi (inklusive epistemologi inom filosofins historia).

Arbetsuppgifter
Sökande som accepteras kommer att antas som doktorand vid institutionen för fyra år på heltid och uppbära lön som anställd, se uppgifter om ingångslön nedan. Som anställda vid institutionen har doktorander rätt till förmåner såsom att ingå i pensionssystemet och betald föräldraledighet. Doktorander förutsätts bedriva sin forskarutbildning på heltid och aktivt delta i såväl institutionens som forskarskolans verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma och medför i relevanta fall (t.ex. vid undervisning) förlängning av anställningen.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Det akademiska arbetet på Filosofiska institutionen bedrivs primärt på engelska. För anställningen krävs goda språkkunskaper i engelska, i både tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
För denna anställning är vi primärt intresserade av kandidater inom språkfilosofi, allmän vetenskapsfilosofi, antikens filosofi eller epistemologi (inklusive epistemologi inom filosofins historia).

Ansökningshandlingar skall omfatta (a) ett ansökningsbrev; (b) ett kort CV, inklusive kontaktuppgifter till 1–3 referenspersoner; (c) preliminär avhandlingsplan om 4–5 sidor; (d) 1–2 skrivprov (t.ex. C-, magister- eller masteruppsatser eller andra längre texter på C-, magister- eller masternivå); (e) kopior på examensbevis eller motsvarande dokumentation av den sökandes behörighet.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer: https://regler.uu.se/?languageId=3

Utbildning på forskarnivå i filosofi regleras av den allmänna studieplanen för filosofi. Denna finns på hemsidan: http://www.filosofi.uu.se/utbildning/Forskarutbildning/

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Ingångslön 2024, år 1 för doktorander är enligt kollektivavtal 30 700 kr/månad. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Elisabeth Schellekens, elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2024, UFV-PA 2024/435.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Ingångslön 2024, år 1 för doktorander är enligt kollektivavtal 30 700 kr/månad.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/435
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-02-09
Sista ansökningsdag 2024-03-01

Tillbaka till lediga jobb