Uppsala universitet, Institutionen för socialt arbete

Vill du arbeta med socialt arbete, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.

Institutionen för socialt arbete (ISA) ansvarar för socionomprogrammet, masterprogram, forskarutbildning och forskning i socialt arbete vid Uppsala Universitet. Vid institutionen bedrivs ett flertal forskningsprojekt med nära koppling till det sociala arbetets praktik som berör sociala problem, dess orsaker och konsekvenser på individ, grupp och samhällsnivå. Forskningsprojekten berör ämnen som utsatthet hos barn, unga och familjer, olika former av våld, psykisk ohälsa, äldre och omsorg, samtal och kommunikation inom socialt arbete, socialtjänstens arbete och arbetsvillkor, funktionshinder samt rättsvetenskap.

ISA utlyser härmed 2-3 doktorandplatser inom socialt arbete, med tillträde den 1 september 2024. Utlysningen av dessa doktorandanställningar är en del av en satsning på att etablera forskning i socialt arbete vid Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildning i socialt arbete utgör fyra års heltidsstudier som leder fram till doktorsexamen. Som doktorand hos oss kommer du att bedriva forskarstudier i form av att dels läsa kurser, dels självständigt producera en doktorsavhandling. Syftet med forskarutbildningen är att ge fördjupade kunskaper i socialt arbete och att utbilda självständiga och kritiska forskare med bred teoretisk samhällsvetenskaplig kunskap, metodologisk skicklighet samt förmåga att genomföra forskningsprojekt. Avhandlingsarbetet innebär att välja ett specifikt ämne, läsa in sig på existerande forskning, bestämma en undersökningsdesign samt samla in och analysera forskningsdata. Arbetet bedrivs i nära samarbete med handledare och i ett sammanhang av en forskningsmiljö med regelbundna seminarier. Det finns också möjlighet att förlägga delar av utbildningen som gästdoktorand vid lärosäte i annat land. Anställningen kan även inkludera viss administration och undervisning upp till 20%.

Kvalifikationskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i socialt arbete krävs grundläggande samt särskild behörighet.

 • Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå (magister eller master), eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i socialt arbete har den som uppnått godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i socialt arbete eller har motsvarande kunskaper. Motsvarande kunskaper kan uppnås genom minst 90 högskolepoäng i näraliggande discipliner (t.ex. sociologi, pedagogik, psykologi, juridik) med en tydlig fördjupning relevant för socialt arbete (t.ex. genom examensarbete). Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Den sökande behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Urval
Urvalsprocessen kommer att baseras på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen kommer att grunda sig på kvaliteten på examensuppsatser och forskningsplan/er, referenser, relevanta erfarenheter, betyg, personlig lämplighet, den sökandes meriter inom ämnet socialt arbete, den sökandes skriftliga motivering till att ansöka om tjänsten samt intervjuer. Individuella intervjuer med ett urval av sökanden genomförs under våren. 

Ansökan ska innehålla

 1. Ifylld blankett: Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå: https://mp.uu.se/documents/432512/983501/ansokan_forskarniva_210304.pdf/41e2701a-8c73-ba30-8cb6-80b484b31777  
 2. Personligt brev som beskriver sökandens bakgrund (max 500 ord).
 3. Kontaktuppgifter till max två vidtalade referenspersoner.
 4. En eller två forskningsplaner (se nedan) (max 1500 ord vardera exkl. referenser).
 5. Bevittnade kopior av examensbevis för relevanta examina eller motsvarande.
 6. Handlingar som styrker yrkeserfarenhet av forskningsverksamhet i förekommande fall.
 7. Verk av vetenskaplig karaktär (kandidat-, magister- och mastersuppsatser, publicerade böcker, bokkapitel, artiklar eller annat skrivet material).

Forskningsplan
I forskningsplanen presenterar sökanden ett eget förslag på ämne för sin doktorsavhandling med tydlig relevans för socialt arbete. Forskningsplanen ska ange och motivera ett syfte samt visa en eller flera tänkbara inriktningar för den sökandes forskning och utgör ett underlag för att bedöma den sökandes förmåga att identifiera potentiellt intressanta frågor och föra relevanta överväganden om teoretiskt sammanhang och metod i förhållande till planerad forskning. Planen kan också innehålla information om sökandens kompetens för att genomföra den.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen Stina Fernqvist, stina.fernqvist@uu.se, tel. 072-999 96 58, eller prefekt Cecilia Wåhlstedt, cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se, tel. 018-471 21 46.

Välkommen med din ansökan senast den 20 mars 2024, UFV-PA 2024/355.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/355
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-02-02
Sista ansökningsdag 2024-03-20
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb