Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Doktorand i historisk geologi och paleontologi med inriktning mot marin mikropaleontologi och paleoceanografi
Vill du arbeta med forskning med inriktning mot marin mikropaleontologi och paleoceanografi, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.

Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd och ca 280 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap.

En fyraårig doktorandtjänst i Historisk geologi och paleontologi med inriktning mot marin mikropaleontologi och paleoceanografi är ledig vid Institutionen för geovetenskaper, paleobiologiprogrammet där vi kombinerar undervisning och forskning inom geovetenskap med de biologiska vetenskaperna. Undersökningar av fossila livsformer ger oss möjligheten att återskapa och förstå de evolutionära förändringar som skett genom jordens historia. Mer information finns på www.geo.uu.se.

Arbetsuppgifter
Detta forskningsprojekt syftar till att förstå de långsiktiga effekterna av varmare hav på mängden och artsammansättningen av växtplankton, samt deras biogeografiska fördelning, under tiden som kallas ”Miocene Climatic Optimum” (MCO), när klimatet var som varmast under de senaste 24 miljoner åren. Studier av MCO är viktiga för att förstå framtidens klimat, eftersom det var ett tidsintervall med ihållande global värme under måttligt höga atmosfäriska koldioxid-nivåer (400-600 ppm) och en mycket svagare temperaturgradient mellan ekvator och polarområdena än idag. Vi kommer att analysera befintliga data inom internationella djuphavsborrningsprojektet (IODP) för att bestämma globala sedimentationshastigheterna och skapa nya, högupplösta tidsserier av mikrofossil på nyckelplatser från båda låga och höga breddgrader. Vi kommer även att göra jämförelser mellan våra empiriska forskningsrön och den senaste generationens klimatmodeller som drivs av kollegor vid Michigan University, som kommer att hjälpa till att ömsesidig verifiera och validera våra oberoende resultat.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom geovetenskaper eller (paleo)biologi, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker motiverade kandidater med stort intresse för (mikro)paleontologi och mikroskopi, marin geologi/biologi, paleoceanografi, och/eller paleoekologi. Den sökande ska kunna tala och skriva på engelska på avancerad nivå, samt ha färdigheter i datahantering och programmering. Kandidaten förväntas kunna arbeta självständigt och inom ett större team av forskare. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av mikroskopi, biometri och statistiska metoder, och kunskap om marina mikrofossiler/växtplankton är meriterande. Praktisk kunskap inom R eller MATLAB är önskvärt. Du bör vara intresserad av att informera andra on din verksamhet (på engelska) och din samarbetsförmåga är viktig.

Innehavare av doktorsanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande.

Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa, samt referenser till två personer som kan styrka sökandes kvalifikationer.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Jorijntje Henderiks tel. +46(0)18-471 2316, e-post jorijntje.henderiks@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 18 mars 2024, UFV-PA 2024/416.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/416
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-02-05
Sista ansökningsdag 2024-03-18
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb