Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik. Vidare bedriver institutionen utbildning inom läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt i ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare och doktorander. Läs mer här http://www.pubcare.uu.se/

Den anställde kommer att arbeta som en del av Molecular Geriatrics, vars verksamhet bedrivs på Rudbecklaboratoriet. Fokusgruppen som medarbetaren kommer att ingå i arbetar tvärvetenskapligt med stamceller och multiomikanalyser som utgångspunkt.

Vårt arbete utförs i samarbete med två andra institutioner, vilket underlättar samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt ger tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och goda möjligheter till tvärvetenskapliga samarbeten gör att doktorander vid institutionen kan delta i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskarkarriär.

Detta doktorandprojekt i neurokemi syftar till att studera rollen som metabolisk tumörmikromiljö spelar i utvecklingen av hjärntumörer. I detta projekt kommer doktoranden att arbeta med karakterisering av metabola processer i komplexa mänskliga härledda modeller med hjälp av banbrytande metaboliska/lipidomiska bedömningsverktyg, inklusive de som är tillämpliga för encellskarakterisering. Fokus kommer att ligga på masspektrometrisk avbildning (MSI) och samodlingssystem av friska celler och tumörceller (2D och 3D). Det övergripande målet är att utveckla analytiska/biokemiska verktyg, och som ett resultat, få en bättre förståelse för de intrikata relationerna mellan rumslig och tidsmässig kontroll av metaboliter, energiflöde och den bredare roll lokala mikromiljöer spelar i funktionen cellulära nätverk i sammanhanget av hjärntumörer.

Vårt mycket tvärvetenskapliga team arbetar i gränssnittet mellan kemi och biologi.  Förutom neuroonkologi, arbetar vi också med neurologiska sjukdomar som är relevanta för neuroutveckling och neurodegeneration. Vi har expertis inom genteknik, stamcellsbiologi, biokemi och analytisk kemi.

För tillfället söker vi dig med en bakgrund inom främst kemirelaterade områden, och gärna med en stark bakgrund i MS data bearbetning. Som kandidat är du mycket motiverad, entusiastisk och har en passion för att undersöka neurologiska sjukdomar. Beroende på den valda kandidatens bakgrund omfattar cellodlingsarbetet en större/mindre del av arbetsuppgifterna.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav

  • För att vara behörig till forskarutbildning, krävs en grundläggande högskoleutbildning motsvarande minst 240 hp, varav minst 60 hp på masternivå, inklusive ett självständigt arbete motsvarande minst 15 hp, eller har förvärvat väsentligen motsvarande kunskaper i något annat sätt, krävs 
  • Mycket goda engelska kunskaper i tal och skrift

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att utvecklas inom och tillägna sig forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Det är önskvärt att du har en civilingenjörsexamen inom kemi, farmaci eller liknande erfarenhet. Den framgångsrika kandidaten har företrädesvis laboratorieerfarenhet av arbete med kemisk biologi eller liknande.

Experimentell erfarenhet av arbete med masspektrometri (MS) eller avbildnings mass spektrometri i biologiska sammanhang är mycket meriterande. Likavärderad är också erfarenhet från bearbetning av mass spektrometri data/bioinformatik.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla ett personligt brev som omfattar följande:

  • Kort beskrivning av dig själv och anledningen till att du vill gå en forskarutbildning, om du redan har någon erfarenhet i ämnet, eller tekniker du tror kan vara relevanta, nämn detta.
  • CV, kopior på examensbevis och betyg, avhandling och en lista över eventuella vetenskapliga publikationer
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (rekommendationsbrev kan bifogas) 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av  

Dr. Wojciech Michno

telefon: 018-4715060, e-post: wojciech.michno@scilifelab.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 12 april 2024, UFV-PA 2024/400.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/400
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-03-22
Sista ansökningsdag 2024-04-12

Tillbaka till lediga jobb