Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: www.igp.uu.se.

Arbetsuppgifter
Vilande cancerceller (VCCs) som befinner sig i den reversibla G0-fasen utgör en betydande terapeutisk utmaning på grund av deras otillgänglighet genom kirurgi och motstånd mot konventionell terapi som riktar sig mot cellcykeln. Potentialen för omvandling av VCCs till proliferativa cancerceller (PCCs) bidrar till återkommande sjukdom och eventuell metastasering. Trots ett årtionde av omfattande forskning om mekanismerna för VCCs förblir dessa celler gåtfulla. Vi söker aktivt en motiverad doktorand för att leda identifieringen av innovativa anticancermedel som riktar sig mot VCCs. Forskningen kommer att innefatta screeningar av olika kemiska bibliotek för tjocktarmscancer och barnneuroblastom baserade på spheroider. Dessutom kommer doktoranden att utforska nya kännetecken för vilande cancerceller genom att etablera en in vivo-modell som uttrycker VCC-reportrar.

Läs mer om vår forskning här, https://www.igp.uu.se/forskning/cancerprecisionsmedicin/

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 • avlagt examen  (andra cykeln) inom geovetenskap, fysik, fjärranalys eller inom ett relaterat och relevant ämnesområde inom naturvetenskap och teknik, eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Andra viktiga krav för positionen:

 • ha en gedigen bakgrund inom cancerbiologi och mitokondriebiologi
 • kompetens inom både 2D- och 3D-sfäroider i in vitro-modeller och organoidkultur
 • kompetens inom olika avbildningstekniker, med fokus på konfokalmikroskopi
 • erfarenhet av bildanalys
 • kompetens inom immunohistokemi
 • kunnig inom storskalig läkemedelsscreening och efterföljande process för verifiering av träffar
 • erfarenhet av FACS-analys, Western blot, PCR och andra grundläggande färdigheter i laboratoriearbete
 • visar flytande och effektiv behärskning av engelska, både talad och skriven, för effektiv spridning, kommunikation och internationell publicering
 • förmåga att arbeta självständigt och tillsammans i en grupp

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden.  Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap  §§1-7  samt universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.  Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %).  Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av fluorescensmetoder och in vivo djurstudier är meriterande vid bedömning av kandidater. Färdigheter och bakgrund inom analys av enkla cellers RNA-sekvens (scRNA-SEQ) är också meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Xiaonan Zhang, 0046–760235812, xiaonan.zhang@igp.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2024, UFV-PA 2024/395.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/395
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-01-31
Sista ansökningsdag 2024-02-15

Tillbaka till lediga jobb