Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Institutionen för psykologi är del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar ca 100 personer, varav ungefär hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Institutionen har ca 30 aktiva doktorander. Läs gärna mer om institutionen för psykologi och våra avdelningar på vår hemsida.

Uppsala diabetescentrum (UDC)
Uppsala diabetescentrum, ett tvärvetenskapligt diabetesforskningscentrum vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, för samordning och fokusering av universitetens breda kompetens och med syfte att förstå, förebygga och behandla diabetes. Vi vill inspirera till samarbete och samverkan mellan alla relevanta aktörer inom akademi, sjukvård, näringsliv och samhälle. För en bättre hälsa och ett gott liv med diabetes -  https://uu.se/forskning/udc.

Doktorand i klinisk psykologi
Den aktuella doktorandtjänsten är ett samarbete mellan den kliniska avdelningen vid institutionen för psykologi och Uppsala diabetescentrum (UDC). Doktorandplatsen är placerad vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet men projektet sker i samarbete med forskare vid akademiska sjukhuset i Uppsala, Stockholms universitet och Sophiahemmet högskola.

Framgångsrik hantering av sin diabetes är avgörande för individer med diabetes vilket inbegriper att kontrollera blodsockernivåer, bibehålla en hälsosam livsstil, och hantera komplikationer. Bland de vanligaste och svåraste funktionsnedsättande komplikationerna vid diabetes är smärtsam diabetesneuropati (PDN) vilket beror på skada på nerver. PDN påverkar en av fem personer med diabetes och innebär svår smärta i händer och fötter samt är svårt att medicinera. Vi vet en del om beteendeförändring för en mer hälsosam livsstil och smärthantering, men kunskapen är begränsad gällande hur man kan hantera utmaningarna med PDN. Kunskap behövs för att förbättra hälsan, höja funktionsnivån och välmående hos personer med diabetes som lider av PDN. Den aktuella doktorandtjänsten syftar till att bidra till att fylla denna kunskapslucka. Forskningen kommer att inkludera tillämpning av följande teori, modeller, och metoder:

 • Kontextuell beteendeteori
 • Den psykologiska flexibilitetsmodellen
 • Internet-baserade behandlingar
 • Single case forskningsmetod
 • Kliniska prövning
 • Process-baserad terapi

Arbetsuppgifter
Forskarutbildning i psykologi bedrivs på heltid under 4 år och finansieras genom en doktorandanställning. Doktoranden kommer att ägna större delen av tiden till den egna forskningen. Utöver doktorandens forskning ska även en utbildning på forskarnivå genomföras, i detta ingår 60 högskolepoäng i psykologi. Övrig tjänstgöring på institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå, dock maximalt 20 % av heltid.

Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i psykologi. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

För den aktuella doktorandtjänsten krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift. Vidare är det krav på examen som psykolog, med en så kallad grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi.

För information om villkoren för behörighet, se: https://psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Företräde kommer att ges till sökande med tidigare klinisk eller forskningserfarenhet inom beteendemedicin, smärtrehabilitering, internet-baserad behandling eller erfarenhet av forskning med singel case metoder. Urval bland sökande görs med avseende på graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning samt institutionens förutsättningar att utifrån den sökandes forskningsinriktning erbjuda handledning.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska vara utformad på svenska eller engelska och innehålla följande:

 • Ansökan om antagning
 • Styrkt examensbevis som bekräftar att du har grundläggande och särskild behörighet
 • Styrkt examen som psykolog
 • Registerutdrag över avklarade relevanta kurser
 • Kontaktuppgifter till kliniska och akademiska referenser
 • Övriga meriterande uppgifter, exempelvis publikationer

För mer information se:  https://psyk.uu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan.

Här finner ni mer information om antagningsproceduren.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Placeringsort är Uppsala. Startdatum enligt överenskommelse. Lön enligt kollektivavtal för doktorander.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Lance McCracken, Lance.McCracken@psyk.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 26 februari 2024, UFV-PA 2024/397.

 

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2028-03-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-04-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/397
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-02-02
Sista ansökningsdag 2024-02-26

Tillbaka till lediga jobb