Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Doktorand i medicinsk cellbiologi – diabetes, exocytos och avancerad mikroskopi

Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö. Institutionen har över 110 anställda varav ungefär 25 är doktorander, 10 postdoktorer, och 40 forskare, lärare och professorer.

Arbetsuppgifter
Doktorandprojektet syftar på att förstå mekanismer bakom kalciumberoende exocytos i hormonfrisättande celler i pankreas, främst med hjälp av avancerad mikroskopi. Fokus kommer att ligga på hur samverkan mellan SNAREs och andra proteiner leder till membranfusion och insulinsekretion, och hur dessa processer påverkas av cellulär kontext samt vid typ-2 diabetes. Metoder innefattar live-cell och superresolution mikroskopi, bildanalys, och molekylärbiologi.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • - avlagt examen på avancerad nivå inom biomedicin, cellbiologi, neurobiologi, bioteknologi, eller annat relevant ämne, eller
  • - fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • - på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande ska ha demonstrerat intresse och förmåga för grundvetenskaplig forskning. Kunskaper och färdigheter inom avancerad fluorescensmikroskopi av levande celler, bildanalys, samt patch-clamp elektrofysiologi är särskilt meriterande. Kandidaten förväntas ha goda kommunikationsfärdigheter, utmärkta studiemeriter, samt goda färdigheter i engelska i tal och skrift.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via https://mp.uu.se/sv/web/info/forska/forskarutbildning/medicin-och-farmaci/

Önskvärt/meriterande i övrigt

Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av forskningsintressen och relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och betyg, och examensarbetet (eller utkast). Vi ser gärna att Du lämnar kontaktuppgift om referenspersoner, till exempel tidigare forskningshandledare.

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom undervisning och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sebastian Barg, 018-471 46 60, sebastian.barg@mcb.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 20 februari 2024, UFV-PA 2024/329.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/329
Kontakt
  • Sebastian Barg, 018-4714660
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-01-30
Sista ansökningsdag 2024-02-20

Tillbaka till lediga jobb