Uppsala universitet, Teologiska institutionen

Uppsala universitet ledigförklarar härmed programsamordnare vid Teologiska institutionen. 

Ämnesområdet
Inom masterprogrammet i Euroculture ges en internationell och tvärvetenskaplig avancerad utbildning om europeiskt kulturarv och europeisk identitet. Masterprogrammet, som har Erasmus+-status, är en del av ett internationellt nätverk där programmet ges i samarbete med flera universitet. Perspektiven i undervisningen hämtas från historia, statsvetenskap, juridik, språk, teologi, och freds- och konfliktforskning. Masterprogrammet behandlar Europas historia och kulturhistoria, särskilt den europeiska unionens bakgrund, historia och framväxt. Teologiska institutionens profil inom programmet rör migration och islam som minoritetsreligion i Europa.

Arbetsuppgifter
Programsamordnarens arbetsuppgifter består huvudsakligen av att administrera och koordinera verksamheten inom masterprogrammet i Euroculture och att vidmakthålla ett gott samarbete med studenter, lärare och externa parter. Till arbetsuppgifterna hör att i samråd med det internationella Euroculturekonsortiet och Teologiska institutionen och fakulteten kontinuerligt arbeta med programstrukturen så att den vetenskapliga och pedagogiska kvaliteten i programmet är hög. Programsamordnaren ska ge förslag till revidering och uppdatering av utbildningsplanen och kursplanerna, göra förslag till undervisnings- och tjänstgöringsplanering och föreslå lärare till programmets kurser. I arbetsuppgifterna ingår att bedöma programansökningar, liksom att ha en fortlöpande kommunikation med studenterna i studierelaterade frågor och att arbeta för att kontinuerligt förbättra studieförutsättningarna för studenterna. I arbetet som programsamordnare ingår även att delta i sex-sju konsortiemöten per år liksom att vara sekreterare och beredande tjänsteman för styrgruppen för Euroculture i Uppsala. Viss undervisning ingår i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i ämne relevant för Euroculture-programmet, särskilt frågor om islam som minoritetsreligion i Europa. Kännedom om Teologiska institutionens verksamhet samt erfarenhet av samordning av stora program. Eftersom arbetsspråket vid Teologiska institutionen är svenska och inom programmet engelska, krävs mycket goda kunskaper i båda dessa språk i såväl tal som skrift. Dokumenterat god social- och interkulturell kommunikativ kompetens krävs.

Bedömningsgrunder
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Dokumenterad erfarenhet av administration inom internationella och tvärvetenskapliga masterprogram värdesätts. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Kännedom om Teologiska institutionens verksamhet samt dokumenterad erfarenhet av samordning av stora program efterfrågas. Omfattande lokalt och internationellt kontaktnät inom utbildningsverksamhet med företrädare för ämnen som är av vikt för programmet är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare med tillträde 24-07-01 eller enligt överenskommelse. Omfattningen är 20%. 

Lön sätts efter kompetens. Ange löneanspråk i ansökan.

 

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Anders Sjöborg, 018-471 62 05. 

 

Välkommen med din ansökan i VARBI senast tisdag den 2024-02-13, UFV-PA 2024/344.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/344
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-01-30
Sista ansökningsdag 2024-02-13

Tillbaka till lediga jobb