Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Doktorand i geofysik - Fingeravtryck av strategiska mineral: Integrering och Datautvinning av Stora Datamängder inom Petrofysik, Geokemi och Geokronologi

Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mest mångsidiga institution av sitt slag med en unik bredd och ca 280 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. Mer informations finns på www.geo.uu.se.

Inom geofysiken använder vi kvantitativa fysikaliska metoder för att undersöka jorden och dess miljöer, omgivningar och processer. 

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att bedriva forskning inom ämnet datautvinning av petrofysiska, geofysiska, geokemiska och geokronologiska data, med hjälp av databaser från geologiska undersökningar i Sverige, Finland och Norge. Kandidaten kommer att arbeta i gränssnittet mellan geovetenskap och informationsteknologi, med fokus på att använda innovativa metoder inom beräkning och hantering av stora dataset. Doktoranden kommer därför att handledas av ett team från institutionen för geovetenskaper och institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet. Kandidaten förväntas ha ett nära samarbete med de geologiska undersökningarna i Sverige, Finland och Norge, med eventuella utökade (flera veckor) besök vid respektive undersökning i dessa länder.

Bland forskningsfinansierande organisationer finns Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) genom det nyligen inrättade Smart Exploration Research Centre för hållbar och ansvarsfull prospektering av kritiska metaller och mineral. Doktoranden kommer att arbeta inom ett större forskarteam med experter från olika institutioner och företag som samarbetar i forskningscentret.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom geofysik, geologi, fysik, datavetenskap eller liknande, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker utmärkta och motiverade kandidater med stort intresse för forskning. Den sökande ska kunna tala och skriva på engelska på avancerad nivå, samt ha färdigheter i beräknings- och programmering. Kandidaten förväntas kunna arbeta inom ett större team av forskare. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av dataprocessering, programmering, är viktigt och kommer anses meriterande.

En fulltidsanställning är på fyra år och kan förlängas med upp till 20% genom assistenttjänstgöring inom forskning, fältarbete och undervisning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 april 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Bjarne Almqvist tel. +46(0)18-4713570, bjarne.almqvist@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 29 februari 2024, UFV-PA 2024/255.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/255
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-01-24
Sista ansökningsdag 2024-02-29

Tillbaka till lediga jobb