Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området.

I den här inspirerande miljön sker forskning och undervisning av nationellt och internationellt hög klass med stor betydelse.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Biologiska läkemedel •Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakokinetik-Farmakodynamik • Farmakometri • Farmakoterapi • Galenisk farmaci och nanoteknologi • Klinisk farmaci • Läkemedelsformulering • Läkemedelstillförsel • Molekylär galenisk farmaci • Samhällsfarmaci

Mer information  www.farmaci.uu.se

Beskrivning av ämnesområdet: Enheten för samhällsfarmaci bedriver undervisning och forskning kring läkemedels roll i samhället, inklusive läkemedelsbetydelse för individer, grupper, organisationer och samhällen. Det innefattar också de professioner, främst de farmaceutiska, som arbetar med läkemedel, samt läkemedels policy på olika nivåer.

Arbetsuppgifter
Anställningen är knuten till grundutbildningsenheten för Samhällsfarmaci. Innehavaren av befattningarna förväntas undervisa inom kurserna i samhällsfarmaci med inriktning mot apoteksfarmaci, författningar, farmaceutisk praxis och kommunikation, både på den verksamhetsförlagda utbildningen samt teoretiska kurser inom apotekar- och receptarieprogrammet på grund- och avancerad nivå samt på kompletterande utbildning för farmaceuter med utländsk examen. Undervisningen innefattar kursansvar, kursutveckling, undervisning, examination och administrativt arbete så som schemaläggning.

Det ingår även att följa utvecklingen inom ämnesområdet samt den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav

Farmaceutisk grundutbildning, leg apotekare eller leg receptarie.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt 41§ Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som avlagt examen från högskoleutbildning inom, för undervisningsuppdraget, relevant ämnesområde samt visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning enligt med 22 § AO, eller på annat sätt inom det verksamhetsområde som utbildningen avser. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. (43 § AO).
Enligt 5 § AO gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha god kunskap om och erfarenhet av det svenska apoteksväsendet, läkemedelsanvändning samt de författningar som svensk hälso- och sjukvård och apoteksverksamhet styrs av. Erfarenhet av undervisning och handledning av studenter som genomför verksamhetsförlagd utbildning på öppenvårdsapotek samt relevant utbildning för detta är meriterande. Då undervisning till stor del bedrivs med hjälp av digitala verktyg är det meriterande att ha erfarenhet och intresse av att utveckla distansundervisningsmoment.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska det tillmätas betydelse om den sökande uppvisar dokumenterad skicklighet inom olika undervisningsformer på grundnivå och avancerad nivå.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Den sökande bör ha lätt för att samarbeta med andra och ha en god kommunikativ förmåga samt vara självständig, flexibel och initiativtagande. Dessutom förutsätts att du ska vara bekväm i en beslutsfattande roll och ha vana av och förmåga att arbeta på ett projektinriktat sätt. Då arbetsbelastningen periodvis är hög krävs att du har en förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt en förmåga att ange och hålla tidsramar.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. (4 § AO)

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). (95 § AO)

Vid en samlad bedömning av de sökandes meriter ska föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet. (94 § AO)

Samtliga meriter ska vara väl dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Länkar till relevanta regelverk och anvisningar

Anställningsordning för Uppsala universitet

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Meritportföljer: Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare, Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är 100 %. Tillträde 1 april 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetsadjunkt Charlotta Heijkenskjöld, charlotta.heijkenskjold@farmaci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 29 februari 2024, UFV-PA 2024/212.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/403
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-02-01
Sista ansökningsdag 2024-02-29

Tillbaka till lediga jobb