Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Doktorand i naturgeografi med specialisering inom fjärranalys och snöfysik

Vill du arbeta med fjärranalys och snöfysik, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.

Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mest mångsidiga institutionen av sitt slag med en unik bredd och ca 280 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Doktoranden kommer att arbeta inom programmet Luft-, vatten- och landskapsvetenskap (Luval), som grupperar ett 100-tal anställda och samarbetspartners, varav drygt 30 är doktorander och postdoktorer. Forskningen inom Luval spänner över områdena meteorologi, fysikalisk geografi (inklusive glaciologi), hydrologi och miljöanalys.

Projektet "Fjärranalys av påverkan från gruvdrift i Arktis" syftar till att utveckla nya fjärranalysmetoder för att karakterisera och kvantifiera nedfallet i snö av luftburet damm som produceras av gruvverksamhet i Arktis och Subarktis, samt dess inverkan på albedot av snötäcket. Detta kommer att göras genom datainsamling på fältet och i laboratoriet, analys av satellitbilder, samt modellering av processer för snöpackning.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att delta i vinterfältarbete i norra Sverige och Kanada och bör därför vara villig att spendera tid utomhus för datainsamling, antingen ensam eller tillsammans med andra projektdeltagare. Observationer av snö kommer att utföras med spektroradiometrar på marken och monterade på drönare, och andra fysikalisk-kemiska egenskaper hos snötäcket och av partikelformiga föroreningar som avsatts i det kommer att utföras med specialiserade instrument. Informationen kommer sedan att användas för att utveckla och validera algoritmer för att hämta dammängder och dess egenskaper från snö spektral albedot. Forskningsresultat kommer att integreras i en fysisk snowpack-modell som drivs av meteorologiska data för att uppskatta effekterna av dammet på snöalbedot och smälthastigheter. Tjänsten är vid Uppsala universitet, men doktoranden får möjlighet att besöka partnerinstitutioner i Sverige (Luleå tekniska universitet), Kanada (University of Sherbrooke) och Italien (Institute of Polar Sciences, Milano). I projektet ingår också finansieringsstöd för teknisk utbildning (t.ex. doktorandkurser).

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå inom geovetenskap, fysik, fjärranalys (eller relaterad och relevant ämne med naturvetenskap och teknik), eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Andra viktiga krav:

 • Flytande och färdigheter i engelska, både i tal och skrift, för att sprida, kommunicera och publicera internationellt.
 • Starka problemlösningsanalytiska och numeriska färdigheter tillämpade på fysik.
 • Erfarenhet av programmering med språk som MATLAB och Python
 • Teknisk kunskap eller erfarenhet av att använda fältinstrument och sensorer.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Personliga kvaliteter:

 • Självständig, initiativförmåga, oberoende och originalitet i tanken.
 • Förmåga att arbeta ensam men lika bra i ett team.
 • Starkt motiverad inom detta forskningsområde och kapabel att formulera varför.
 • Förmåga att lätt anpassa sig till nya arbetsmiljöer.

Vetenskapliga och tekniska förmågor:

 • Kunskaper i optik, radiativ överföringsteori.
 • Goda visualiseringsförmåga (med GIS, bildbehandling, grafisk programvara).
 • Tidigare erfarenhet av fältarbete.
 • Bör inneha ett giltigt körkort erkänt inom EU.

En heltidsanställning är på fyra år och kan förlängas med upp till 20% genom assistenttjänstgöring inom forskning, fältarbete och undervisning. Ansökningsmaterialet bör innehålla ett motiveringsbrev för detta projekt, ett fullständigt CV med en lista över relevanta publikationer (om några) som tydligt anger den sökandes roll i dessa publikationer och en lista över tre referenter (med deras kontaktuppgifter) som kan intyga till den sökandes kvalifikationer och prestationer som är relevanta för projektet. Det senare är särskilt viktigt för kandidater som skaffat sig relevant icke-akademisk yrkesutbildning (t.ex. inom industrin).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Christian Zdanowicz. Tel. +46(0)18-4713892, e-post: christian.zdanowicz@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 16 februari 2024, UFV-PA 2024/226.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/226
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-01-19
Sista ansökningsdag 2024-02-16

Tillbaka till lediga jobb