Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Postdoktor inom transportmodellering av föroreningar i mark- och grundvatten
Högfluorerade föroreningar (PFAS) utgör ett stort hot mot våra dricksvattenresurser både i Sverige och globalt. Vill du arbeta med forskning för att bättre förstå spridningen och motverka PFAS i grundvattnet, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som ”Postdoktor inom transportmodellering av PFAS i grundvatten” på Uppsala universitet.

Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mest mångsidiga institution av sitt slag med en unik bredd och ca 280 anställda. Institutionen och i synnerhet forskningsprogrammet för luft-, vatten- och landskapslära, har en lång tradition av forskning om föroreningars transportprocesser, numerisk modellering och modellutveckling samt metoder för sanering och hantering av föroreningar i mark, grundvatten, sediment och berg, inklusive nära samarbete med partners inom industri och samhälle. Vår verksamhet är tvärvetenskaplig och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. För mer information: Institutionen för geovetenskaper

Projektbeskrivning
Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är extremt persistenta, miljö- och hälsoskadliga ämnen som har ett komplicerat spridningsbeteende i miljön. För att bedöma spridningsrisker och effekten av saneringsåtgärder på PFAS förorenade hotspots finns ett stort behov av både utökad kunskap om spridningsprocesser samt bättre modelleringsverktyg för att prediktera transporten av PFAS i mark-grundvattensystemet. En lovande teknik för att begränsa spridningen av PFAS från förorenade hotspots vidare till miljön vattenresurser är in-situ stabilisering med aktivt kol.

Inom ett regeringsuppdrag för att motverka PFAS (RU PFAS) testar Statens geotekniska institut (SGI) tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU) injektering och inblandning av aktivt kol för in-situ stabilisering av PFAS på två förorenade områden och genererar därmed stora mängder data över utbredningen av PFAS och effekten av stabilisering med aktivt kol. Modellering av spridnings- och fastläggningsprocesserna är en viktig del i att kunna tolka resultaten. Samtidigt är modelleringsverktyg för PFAS-spridning relativt otestade och i behov av utveckling med avseende på flera PFAS-specifika processer så som; fastläggning på luft-vattenytor i omättad zon, transformering av prekursorer och konkurrenseffekter mellan olika PFAS både vid fastläggning till gränsytor och till sorbenter.

Arbetsuppgifter
Du som anställs som postdoktor ska jobba med att utvärdera och utveckla modelleringsverktyg för att bättre kunna förstå effekter av in-situ stabilisering på spridning och vad som sker med PFAS i mark- och grundvattensystem. Modelleringsverktyg som kan komma ifråga är bl.a. MODFLOW-baserade transportmodeller, Hydrus, COMSOL, TOUGH2 eller liknande programvara. Arbetet görs under handledning av Prof. Fritjof Fagerlund på UU och är samtidigt ett nära samarbete med SGI och SGU där forskare på SGI deltar. Syftet är dels att utveckla modelleringsverktyg som kan underlätta utvärdering och design av in-situ stabiliseringsåtgärder för PFAS och dels att bidra till utvärderingen av SGI:s och SGU:s pilotförsök med in-situ stabilisering inom RU PFAS. Projektet förväntas bidra till bättre modeller för att prediktera hur PFAS sprids från förorenade hotspots och vad som blir effekten av in-situ stabilisering. Här ingår också jämförelser av olika modeller, metoder att tillämpa dem och verifiering mot detaljerade fältdata. Resultaten ska publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter och även summeras i en teknisk rapport inriktad på resultatens tillämpning i praktiken.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i hydrogeologi, hydrologi, miljöteknik, teknisk geologi eller motsvarande; eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Utmärkt förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskaper om transportprocesser i mark-grundvattensystemet samt erfarenhet av flödes- och/eller transportmodellering är centralt för anställningen. Erfarenhet eller kunskaper om saneringstekniker för föroreningar i mark och grundvatten är meriterande. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper såsom målmedvetenhet, analytisk förmåga, samarbetsförmåga, förmåga att arbeta strukturerat och planera projekt. Du behöver kunna arbeta effektivt både enskilt och i grupp och driva vetenskapliga projekt i samarbete med andra forskare.

Instruktioner för ansökan

Din ansökan ska innehålla:

  • Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du skulle vilja ha denna anställning som postdoktor och varför just du är lämplig för tjänsten.
  • CV (max 2 sidor)
  • Intyg på doktorsexamen. Doktorsavhandlingens titel och utdrag över de kurser som ingick i doktorsexamen.
  • En vidimerad kopia av din masterexamen och dina kursbetyg.
  • Publikationslista. Ange doi eller ge länk till de publikationer som är mest relevanta för anställningen. 
  • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner som har accepterat att ge referenser för dig. Det ska även framgå vilken relation du har eller har haft till respektive referensperson.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Fritjof Fagerlund fritjof.fagerlund@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari, UFV-PA 2024/121

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-04-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/121
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-01-15
Sista ansökningsdag 2024-02-15

Tillbaka till lediga jobb