Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik. Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare och doktorander. Läs mer här: http://www.pubcare.uu.se/

Forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet söker en postdoktor för en tidsbegränsad tjänst på minst 2 år och högst 3 år. Forskargruppen är en tvärvetenskaplig miljö som bedriver forskning inom hälso- och sjukvårdssystemets samt äldreomsorgens struktur, ekonomi, organisation och resultat.

Postdoktorn kommer att arbeta i två forskningsprojekt som bland annat undersöker samverkan mellan regioner och kommuner kring vård och omsorg av multisjuka äldre samt utvecklingen av välfärdsmarknader inom primärvård och äldreomsorg. Positionen innebär ett utmärkt tillfälle att vidareutveckla forskningsfärdigheter samt att utveckla samarbeten både inom och utom akademin.

Arbetsuppgifter

 • Ansvar för design, planering och genomförande av forskningsstudier

 • Utveckling av teoriram för forskningsstudier

 • Inhämtning av data från nationella- och regionala databaser samt statistisk analys av stora dataset
 • Insamling och analys av dokument samt enkät- och intervjudata
 • Författande av vetenskapliga artiklar 
 • I arbetet ingår även presentationer på konferenser, samt samarbeten med myndigheter, regioner och kommuner

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i medicinska vetenskaper inom områdena folkhälsovetenskap eller hälso- och sjukvårdsforskning eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom dessa områden. Examen ska vara utfärdad senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

 • Dokumenterad kunskap om styrning och organisering av hälso- och sjukvård
 • Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskapliga studier och/eller studier där blandade metoder använts
 • Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med kvalificerad statistisk analys
 • Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med dokumentanalys, enkät- och intervjumetodik 
 • Mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig svenska och engelska
 • Mycket goda färdigheter att skriva vetenskapliga publikationer 
 • Mycket god förmåga att kunna arbeta fokuserat, strukturerat och med framförhållning och inom givna tidsramar, såväl individuellt som i grupp, och att kunna samarbeta i en tvärvetenskaplig miljö med kollegor både inom och utanför forskargruppen 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av forskning om styrning, organisering och välfärdsmarknader i hälso- och sjukvården. 

Ansökningsförfarande

 • Curriculum Vitae
 • Personligt brev
 • Kopior på examensbevis 
 • Fullständig publikationslista inklusive URL/DOI till var och en av publikationerna 
 • Ett exempel på en publicerad forskningsartikel där du är försteförfattare 
 • Kontaktinformation till minst två referenser

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i minst 2 år och högst 3 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 mars 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ulrika Winblad, ulrika.winblad@pubcare.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 26 februari 2024, UFV-PA 2024/88.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 mars 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/88
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-02-12
Sista ansökningsdag 2024-02-26

Tillbaka till lediga jobb