Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor. Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Anställningen placeras inom jonfysikgruppen inom avdelningen för tillämpad kärnfysik vid Institutionen för fysik och astronomi. Jonfysikgruppen använder jonstrålar med olika energier för både fundamental och tillämpad forskning fokuserat på material, materialförändringar på grund av olika externa stimuli och på grund av jonernas växelverkan med kondenserat materia. Forskningsgruppen är dessutom engagerad i den fortlöpande utvecklingen och driften av den nationella forskningsinfrastrukturen tandemlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Ämnesområdet omfattar experimentell verksamhet inom den kondenserade materialens fysik med särskild fokus på tillämpning av strålar av energirika joner som både analysverktyg och för materialförändringar. Utveckling av avancerat instrumentering för jonstrålebaserad materialforskning är en viktig del av ämnesområdet. För närvarande används jonstrålar med partikelenergier från eV upp till tiotals MeV med fokus på kinetiska och dynamiska processer i material på ultrakorta tidsskalor men också för mätningar av långtidsstabilitet av materialsystem.

Arbetsuppgifter

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisning på grund- och avancerad nivå inom experimentell fysik inkluderande specialiseringskurser inom jonstrålebaserad fysik och materialforskning.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Anställningen kommer att innefatta att söka nationell och internationell finansiering för forskningsaktiviteter inom ämnesområdet, även i interdisciplinära samarbeten.
 • Anställningen kommer att innefatta strategiskt och operativt ansvar i utvecklingen av Tandemlaboratoriet som nationell infrastruktur.

Behörighetskrav

 • Doktorsexamen i fysik, kemi eller teknikvetenskap.
 • Väldokumenterad forskningsaktivitet inom ämnesområdet jonstrålebaserad materialfysik.
 • Väldokumenterad erfarenhet med hantering av experimentell infrastruktur inom ämnesområdet jonstrålebaserad materialfysik.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Vetenskaplig kvalitet kan visas genom välciterade publikationer i för ämnesområdet relevanta tidskrifter och/eller ackvisition av forskningsmedel inom ämnesområdet samt presentationer vid för ämnesområdet relevanta konferenser. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom jonstrålebaserad materialfysik. Självständiga forskningsaktiviteter inom jonstrålebaserad materialvetenskap är ett krav. Erfarenhet inom metodutveckling för jonstrålebaserad materialanalys eller materialmodifiering anses vara starkt meriterande. Erfarenhet inom instrumentutveckling inom ämnesområdet anses vara meriterande. Kunskap inom utveckling av datahanteringsverktyg för jonstrålebaserade metoder anses meriterande.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid undervisning i för ämnesområdet relevanta kurser inom fysik och teknik.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Omfattning är 100%. Tillträde 2024-09-01 eller efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Daniel Primetzhofer, daniel.primetzhofer@physics.uu.se, 018-471 3040

Välkommen med din ansökan senast den 2 april 2024, UFV-PA 2023/4886.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller efter överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4886
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-01-30
Sista ansökningsdag 2024-04-02
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb