Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Vill du vara med och forma framtidens elsystem? Drivs du av tanken på att skapa en hållbar och säker elförsörjning? Då har vi den perfekta möjligheten för dig!

Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 6G kommunikation och trådlösa sensornät men även forskning och utbildning inom Life Science, hälsoteknik, smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 150 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsolösningar vid Ångströmlaboratoriet.

Kom och jobba med oss!
Anställningen kommer att vara på avdelningen för elektricitetslära, vid institutionen för elektroteknik. Här hittar du en trevlig arbetsmiljö med ett aktivt doktorandnätverk och en mängd experimentella projekt. Avdelningen samarbetar med svenska företag - offentliga och privata - och intressenter inom de olika forskningsområdena. Vi ser fram emot din ansökan. Var med och bygg framtiden med oss!

Forskningsprojekt
Avdelningen för elektricitetslära satsar nu stort inom dessa forskningsområden och anställer flera doktorander i området, med olika forskningsinriktningar:

 • Utveckla systemtjänster för bland annat storheterna spänning och frekvens. Projektet fokuserar på det framtida elsystemets faktiska behov av tekniska förmågor för automatiserad, digitaliserad och säker drift.
 • Utveckla utvärderings- och ersättningsmodeller: Skapa incitament för att säkerställa tillräckliga systemtjänster från flexibilitet och produktion, t.ex. vindkraft, i elsystemet som är på väg mot 100 % förnybar elproduktion.
 • Övervakning och styrning av elsystemet med maskininlärning och Artificiell intelligens (AI). Utveckla algoritmer för autonoma beslut och åtgärder i realtid samt kontinuerlig inlärning och anpassning till varierande driftsförhållanden.
 • Kraftsystemdynamik: Utforska stabilitetsaspekter och robust elförsörjning inom framtidens elsystem med stor andel kraftelektronik. Arbetet innefattar både matematisk modellering och datorsimuleringar av elsystemet.

Energiomställningen är lika mycket en IT-omställning, där Digitalisering är en viktig hörnsten. Därför ser vi behovet av ökad kunskap och forskning inom:

 • Strukturerad användning av digital information för ett elkraftsystem, speciellt styr- och övervakningssystem (SCADA/EMS), där bl a nya datadrivna metoder och beslutsstöd erfordras samt förnyade kunskap om datakommunikation för kraftsystem.
 • Cybersäkerhet för elkraftsystem: Du kommer att, utifrån kraven från kraftsystemet och dess användare, utforska behovet av digitalt säkra lösningar. Detta innebär att bygga broar mellan två discipliner, där en förståelse för både elkraft och IT blir vitalt.
 • Med utgångspunkt i elkraftsystem, förstå samhällskritiska informationsinfrastrukturer, och dess sårbarheter och cybersäkra lösningar: Du kommer analysera olika informationssystem som är kritiska för elkraftsystem och vårt samhälle, bygga kunskap kring dessa samt föreslå förbättringsåtgärder för att säkerställa digital säkerhet.
 • Användning av Artificiell intelligens (AI) och Maskininlärning (Machine Learning) för att förstå dess potential inom kraftsystemet.

Energibranschen är i förändring, och du har här en chans att vara med och forma den. Du kommer att vara en del i både nationell och internationell samverkan som tillsammans strävar efter att skapa en bättre framtid för kommande generationer.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för dig som doktorand är att ägna dig åt din forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Kursdelen utgör 60 hp och majoriteten av kurserna är valbara och kan spridas ut under hela doktorandtiden. Bedriva forskning inom projektet framtidens systemtjänster bland annat inom frekvens- och spänningsreglering. I projektet ingår teoretiskt arbete i kombination med modellutveckling samt simuleringar för att validera forskningsresultat. Utforska hur digitalisering och flexibilitet kan användas för att optimera och hantera systemtjänster. Kommunicera forskningsresultat genom vetenskapliga artiklar och presentationer på internationella konferenser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav

 • Civilingenjörsexamen, eller motsvarande, inom energisystem, elektroteknik, system i teknik och samhälle, teknisk fysik eller liknande. Alternativt motsvarande kompetens som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig.
 • Säkerhetsprövning ska kunna genomföras för att kunna samarbeta med säkerhetsklassade svenska myndigheter.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
 • Vi värdesätter dina personliga egenskaper såsom god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du behöver vara målmedveten, strukturerad och analytisk samt ha ett öga för problemlösning och tycka om att jobba mot mål. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Meriterande

 • Kunskap inom området kraftelektronik som till exempel växelriktare.
 • Kunskap inom områdena elnätsanalys, förnybar elproduktion, elmarknad eller reglerteknik.
 • Färdigheter i Matlab/Simulink eller motsvarande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi vill att du lämnar uppgifter om referenspersoner.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Göran Ericsson, goran.n.ericsson@uu.se och professor Robert Eriksson robert.eriksson@uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2024-02-13, UFV-PA 2023/4911.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4911
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-01-29
Sista ansökningsdag 2024-02-13

Tillbaka till lediga jobb