Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC

Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten ger forskarstuderande vid institutionen möjlighet att medverka i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskningskarriär.

Läs mer om forskningen vid Inst. för kemi – BMC på vår hemsida. https://www.kemi.uu.se/bmc/forskning

Projektbeskrivning
Så kallade redoxenzymet hydrogenas katalyserar H2-produktion (2e-+2H+->H2) med rikliga reaktanter och vid omgivande förhållanden i motsats till den fossilbränsleberoende och koldioxidutsläppande ångreformationen. Den strukturella förståelsen av denna enzymatiska katalys är dock baserad på ögonblicksbilder av potentiella reaktionsintermediärer som ackumulerats vid icke-omsättningsbetingelser.

Detta doktorandprojekt syftar till att följa de molekylära händelserna under H2-produktion i [FeFe]-hydrogenaser under omsättning, vid omgivande förhållanden och i realtid för att avslöja grundläggande kemiska principer som kan användas för grön och hållbar H2-katalysatordesign.

För att uppnå detta i praktiken kommer du att producera enzymkristaller och fortsätta att utveckla de i vår grupp befintliga experimentella handtagen för att kontrollera och verifiera redoxtillståndet inuti kristaller. För att karakterisera funktionen och strukturen hos viktiga reaktionsintermediärer kommer du att lösa strukturer vid rumstemperatur. Genom snabb blandning och vår nya artificiella fotoaktiveringsmetod kommer du att följa H2-katalys i form av molekylära filmer i realtid via transient spektroskopi och tidsupplöst kristallografi vid röntgenkällor med frielektronlaser.

Du måste vara intresserad och villig att samarbeta med olika akademiska discipliner. Metoden är tekniskt mycket utmanande och sträcker sig från uttryck, rening och kristallisering av proteiner över deras biokemiska och biofysiska karaktärisering till fotokemisk aktivering och avancerad, aktuell strukturbestämning med hjälp av synkrotron- och röntgenkällor med frielektronlaser. Du kommer att utbildas i alla tekniska aspekter och mjuka färdigheter (t.ex. tidshantering, vetenskapligt skrivande) som krävs för att slutföra din doktorsexamen.

Ett framgångsrikt resultat av projektet kommer att underlättas ytterligare av att du är en del av en tvärvetenskaplig, internationell och öppen forskargrupp med regelbunden personlig handledning på en mångsidig avdelning som uppmuntrar hälsosam livsstil, välbefinnande och bryr sig om mental hälsa. Samtidigt som du har tryggheten i denna forskargrupp kommer du som doktorand att ha stor kontroll över ditt personliga arbetsschema.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna tillgodogöra sig och utvecklas inom forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi söker en motiverad person med ett starkt intresse för området hållbar katalys med fokus på enzymatiska system.

Meriterande är färdigheter inom molekylärbiologi såsom heterologt proteinuttryck och proteinproduktion. Ytterligare fördelaktigt men inte obligatoriskt är erfarenhet av optisk spektroskopi, fotokatalys och/eller röntgenkristallografi.]

Doktorander engageras normalt för viss undervisning på grund- och avancerad nivå. Tidigare erfarenhet från undervisning/mentorskap, även från miljöer utanför skola/universitet, samt annan utåtriktad verksamhet kan därför vara meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: (Moritz Senger, moritz.senger@kemi.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 20 februari 2024, UFV-PA 2023/4885.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4885
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-12-18
Sista ansökningsdag 2024-02-20

Tillbaka till lediga jobb