Uppsala universitet, institutionen för kemi - BMC

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor. Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Forskningsprogrammet för organisk kemi har en bred profil som inkluderar syntetisk, fysikalisk organisk, läkemedel-, material- och beräkningskemi och har nära kopplingar och samarbeten med forskargrupper inom programmen för biokemi och analytisk kemi. Detta ledande europeiska forskningsprogram är också värd för NMR Uppsalas tvärvetenskapliga teknologiplattform, som fungerar som småmolekyl nod i SwedNMR, det svenska nationella NMR-nätverket, och den stöds ytterligare av SciLifeLab. NMR-plattformen ligger i närheten av, och har kopplingar till SciLifeLabs plattformar för: Biofysisk screening och karaktärisering, Läkemedelskemi – målidentifiering, samt till den masspektrometribaserade proteomikanläggningen vid Uppsala universitet.

NMR-plattformen har fyra NMR-spektrometrar för studier av föreningar i lösning (2 × 400, 500 och 600 MHz), varav de två mittfältsspektrometrarna har den senaste Bruker NEO-konsolen och är utrustade med TCI- och TXO-kryogena prober. Som en del av SwedNMR-nätverket erbjuder plattformen tillgång till Sveriges högfälts-NMR-spektrometrar (700-900 MHz). Plattformen ger tillgång till avancerad instrumentering, expertstöd samt teoretisk och praktisk utbildning (kandidat-, master- och doktorandkurser ges årligen) inom praktiskt taget alla områden relaterade till NMR-spektroskopi på lösningar.

Den nuvarande huvudexpertisen hos NMR Uppsala är småmolekylär NMR-spektroskopi, som integrerar tillämpningar inom organisk, naturprodukt och läkemedelskemi mot materialvetenskap. Vi vill bredda vår expertis genom att rekrytera en stigande stjärna med en distinkt experimentell profil inom det breda området biomolekylär NMR-spektroskopi i lösning. Den rekryterade biträdande universitetslektorn förväntas samarbeta brett med institutionens forskargrupper inom organisk kemi, biokemi och analytisk kemi och bidra till SciLifeLabs forskning. Anställningen har möjliggjorts av SciLifeLab-finansiering och det internationellt kompetitiva anställningspaketet inkluderar egen lön, bidrag till lön för doktorand samt löpande kostnader.

Institutionen för kemi - BMC har en lång tradition av spetsforskning inom biovetenskap, och förväntar sig ansökningar från mycket motiverade och begåvade individer som är konkurrenskraftiga på internationell nivå. Du hittar mer information om oss här.

Att arbeta i Sverige ger möjligheter till en bra balans mellan arbete och privatliv. Sverige erbjuder ett system med garanterad och prisvärd förskola. Utbildning är gratis, inklusive universitet. Engelska talas överallt. En stor del av kurserna vid Institutionen för kemi –BMC ges på engelska. Majoriteten av examensarbetarna på kandidat- och masternivå är skrivna på engelska, liksom alla doktorsavhandlingar. Vi erbjuder gratis kurser i svenska till alla icke-svensktalande anställda för att hjälpa till med integrationen och för användning i undervisningen.

Uppsala universitets internationella fakultets- och personaltjänster är ett EURAXESS-centrum som ger fördjupat stöd och information till internationella forskare och hjälper deras integration genom att organisera aktiviteter, inklusive introduktionsseminarier, informationsmöten, sociala aktiviteter, guidade turer och kurser i svenska. Uppsala stad är måna om att stödja rekryteringen av utländska talanger och ger inkommande forskare ett omfattande stöd genom Uppsala International Hub.

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och ligger 70 km norr om huvudstaden Stockholm. Det är lätt att nå genom Arlanda, Sveriges största internationella flygplats, som ligger cirka 25 minuters tågresa från Uppsala. Staden har en internationell prägel och många aktiviteter tack vare sin unga befolkning, och är omgiven av vacker natur.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Biomolekylär NMR-spektroskopi utgör det område inom NMR-spektroskopi som fokuserar på tillämpningar och/eller metodutveckling som syftar till karakterisering av struktur, dynamik och interaktioner hos biomolekyler i medicinsk kemi, i studier av biologiska makromolekyler, eller för tillämpningar inom organisk kemi och biomaterial, till exempel. Forskningen ska helst vara av experimentell karaktär.

Arbetsuppgifter

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av studenter och doktorander.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Den biträdande universitetslektorn förväntas etablera en oberoende och internationellt erkänd forskningsprofil inom NMR-spektroskopi
 • Vi förväntar oss att den framgångsrika kandidaten värdesätter och deltar i det allmänna akademiska arbetet vid Institutionen för kemi - BMC. I detta ingår att sitta i nämnder, ta ansvar utöver det egna forsknings- och undervisningsuppdraget, delta i utvärdering och utveckling av undervisnings- och forskningsuppgifter, lösa uppgifter tillsammans med kollegor samt hjälpa och ge feedback till kollegor.
 • Vi förväntar oss att vår nya kollega etablerar samarbeten med forskargrupperna vid Institutionen för kemi – BMC, och tillhandahåller expertis och stödjer projekt som är relaterade till bio-NMR-spektroskopi vid Uppsala universitet.

Anställningsperiod
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav

 • Doktorsexamen i kemi, biokemi, organisk kemi eller närliggande områden. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom NMR-spektroskopi i lösning riktad mot bio-NMR. Sökande ska kunna visa potential för utmärkt forskning och undervisning. Internationell erfarenhet och omfattande postdoktoral utbildning förväntas. Dokumenterad förmåga att attrahera stora nationella och internationella anslag som underlättar starten på en framgångsrik oberoende forskarkarriär kommer att tillmätas stor vikt.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet kommer särskild vikt att läggas vid meriter i undervisning av laborationer och/eller föreläsningar samt studenthandledning av projekt på avancerad nivå och forskarnivå. Intresse och kompetens för att undervisa i kemi på alla nivåer av en universitetsutbildning är väsentligt. Följaktligen måste en framgångsrik kandidat kunna undervisa i alla ämnen på inledande kemikurser samt kurser på grund- och forskarnivå, till exempel inom områdena biofysikalisk kemi, organisk kemi, medicinsk kemi samt grundläggande och avancerad NMR-spektroskopi. Den biträdande universitetslektorn förväntas kunna undervisa på svenska efter 2 års anställning.

Administrativ skicklighetär betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Instruktioner för ansökan om anställning

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad. Omfattningen är 100%. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Mate Erdelyi, +46 72 9 999 166, mate.erdelyi@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 4 mars 2024, UFV-PA 2023/4776.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt efter överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4776
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-01-10
Sista ansökningsdag 2024-03-04
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb