Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media

Institutionen för informatik och media (IM) är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Institutionens arbete syftar till att utveckla kunskap om nuvarande och framtida kommunikations- och informationsformer inom tre ämnesområden: medie- och kommunikationsvetenskap (där även journalistik ingår), människa-dator-interaktion och informationssystem.

Undervisning i ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) bedrivs inom: (digitala) mediestudier, journalistikstudier och studier i organisations­kommunikation. Forskning bedrivs inom alla tre områden och fokuserar på social och kulturell förändring kopplad till kommunikation och medier. Undervisning är förlagd inom; kandidatprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik, masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning mot digitala medier och samhälle, samt masterprogrammet inom management, kommunikation och IT.

Arbetsuppgifter
I vikariatet ingår undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Till arbetet räknas förutom handledning och examination också kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Den sökande förväntas kunna undervisa i teori och metod på grund- och avancerad nivå i MKV.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Ytterligare krävs visad pedagogisk skicklighet samt den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten bör vara relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid akademiskt vetenskaplig och pedagogisk lämplighet inom MKV. Arbetet ställer krav på god samarbetsförmåga samt att självständigt kunna planera, genomföra, slutföra och utvärdera uppgifter kopplade till undervisning. Såväl den pedagogiska skickligheten som erfarenhet av att organisera och genomföra undervisning ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska är meriterande.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Yrkeserfarenhet av journalistiskt arbete och grundläggande akademisk journalistutbildning är meriterande för anställningen och kommer att tillmätas lika stor vikt som vetenskapliga och pedagogiska meriter.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och ska omfatta:

  • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av övriga meriter
  • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
  • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar.
  • Lista med referenspersoner

Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
Mål och regler för Uppsala universitet

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad anställning t.o.m. 2025-01-31 eller enligt överenskommelse. Omfattningen är 100 %. Tillträde januari 2024. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor Daniel Lövgren, tel. 018-471 28 48, daniel.lovgren@im.uu.se eller avdelningsföreståndare Göran Svensson, tel. 018-471 15 14, goran.svensson@im.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 5 december 2023, UFV-PA 2023/4336.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2024
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4336
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-16
Sista ansökningsdag 2023-12-05

Tillbaka till lediga jobb