Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

Konstvetenskapliga institutionen och ämnet textilvetenskap
Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning inom ämnesinriktningarna konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap på två orter, Engelska parken i Uppsala och Campus Gotland i Visby. Institutionen strävar efter en bred och öppen vetenskaplig profil. För mer information, se institutionens hemsida: http://www.konstvet.uu.se

Textilvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne. Detta innebär att ämnet har många ingångar som kan omfatta allt från textila hantverkstekniker till historiska och nutida sammanhang för tillverkning och bruk av textil. För att kunna bedriva forskning inom området är förståelse för hantverkskunnande en viktig förutsättning, ett verktyg för att förstå, bearbeta och dra korrekta slutsatser om textila material och företeelser. I dag arbetar 4 lärare och forskare inom ämnet textilvetenskap vid Campus Engelska parken i Uppsala.

Konstvetenskapliga institutionen utlyser en stipendiefinansierad doktorandplats (100%) i textilvetenskap med tillträde den 1 mars 2024

Arbetsuppgifter
Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier, motsvarande 240 högskolepoäng varav doktorsavhandlingen utgör 180 högskolepoäng och kurser 60 högskolepoäng.

Under sin tid som doktorand ska denna aktivt medverka i institutionens verksamhet. Detta innebär exempelvis att delta i högre seminarier samt i institutionens personalmöten och utvecklingsarbete.

Kvalifikationer
För grundläggande behörighet krävs att den sökande har något av följande:

 1. avlagt examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå
 3. inom vilka ett självständigt arbete om minst 15 hp ingår, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i textilvetenskap. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet har förvärvat ihuvudsak motsvarande kunskaper.

För tjänsten krävs goda språkkunskaper i svenska eller annat nordiskt språk och engelska, i både tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet av undervisning och forskning inom det textilvetenskapliga fältet.

Övriga upplysningar om doktorandplatsen
Doktorandplatsen finansieras med ett stipendium från Stiftelsen Else-Marie Zennströms minne för textilvetenskaplig forskning, och doktorandplatsen kommer bara att tillsättas under förutsättning att den sökande även erhållit detta stipendium. Sökanden måste därför även söka det föreskrivna stipendiet, se aktuella stipendieutlysningar vid Uppsala universitet. OBS! Ansökningstiden för stipendiet sammanfaller med datum för utlysning för doktorandplatsen. Ledning för att fylla i ansökan finner du här.

Arbetet är förlagt till Campus Engelska parken i Uppsala.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan
Din ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla:

 • ifylld ansökningsblankett
 • CV (meritförteckning) där du beskriver din utbildningsgång och yrkeserfarenhet
 • ett följebrev där du beskriver dina forskningsintressen och förklarar varför du söker till forskarutbildningen (högst 2 sidor)
 • en forskningsplan som beskriver det föreslagna doktorandprojektet (6-8 sidor)
 • Ett registerutdrag, alternativt vidimerad kopia på intyg/examensbevis som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten
 • ett exemplar av dina självständiga arbeten (uppsatser) som du författat inom ramen för din utbildning såsom din magister- eller masteruppsats(-er) och eventuella publikationer (max 5 st.)
 • övriga handlingar som du önskar åberopa

Bedömning
Bedömningen av de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå samt institutionens möjlighet att erbjuda adekvat handledning för den planerade forskningen och eventuella särskilda resurser som teknisk apparatur. Vikt fästs också vid att den sökande kan tillgodogöra sig vetenskapliga framställningar på språk som är relevanta för avhandlingsarbetet.

Kriterier som används för att bedöma förmågan att tillgodogöra sig utbildningen (utan inbördes rangordning) är:

 • självständighet i analys och uppläggning av tidigare arbeten
 • förmågan att slutföra arbeten inom givna tidsramar
 • förmågan att formulera undersöknings- och problemområden, i tidigare arbeten och i forskningsplanen
 • grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare arbeten samt i forskningsplanen
 • samarbetsförmåga
 • duglighet till kommunikation, både skriftligt och muntligt
 • relevant utbildningsbakgrund, ämnen och betyg
 • relevant arbetslivserfarenhet

Dekanus för Historisk-filosofiska fakulteten fattar beslut om antagning. Prefekt vid konstvetenskapliga institutionen tar efter samråd med institutionens handledarkollegium och utsedd rekryteringskommitté fram kandidat som föreslås antas.

Finansiering
Forskarutbildningen finansieras de tre första åren med stipendiemedel och sista året med en doktorandtjänst.

Tillträde: 2024-03-01 eller enligt överenskommelse.

Studietakt: 100 %

Upplysningar om doktorandplatsen lämnas av: Prefekt Johan Eriksson (tel. 018-4712957, e-post johan.eriksson@konstvet.uu.se); Studierektor för forskarutbildningen Anna Orrghen (tel. 018-4712886, e-post anna.orrghen@konstvet.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 15 december 2023, UFV-PA 2023/4319.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-03-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4319
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-17
Sista ansökningsdag 2023-12-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb