Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö. Institutionen har över 110 anställda varav ungefär 25 är doktorander, 10 postdoktorer, och 40 forskare, lärare och professorer.

Den aktuella forskargruppen använder sig av genetisk och läkemedels-screening mha zebrafisk för att identifiera och karakterisera kemikalier och signalvägar som kan gynna regeneration eller återhämtning av insulinproducerande beta-celler i diabetes.

Arbetsuppgifter
Vi söker en väldigt motiverad och entusiastisk postdoktor för att studera beta-cellregeneration och glukoshomeostas i zebrafisk. Postdoktorn kommer att screena efter läkemedelskandidater och överuttrycka/mutera gener som potentiellt påverkar beta-cellregeneration. Dessa studier inkluderar bland annat bestämning av olika endokrina celler, beta-cellmassa, metabolomik och glykemi.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i biomedicin eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i biomedicin. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Erfarenhet av arbete och forskning med zebrafisk är viktigt. Dokumenterad erfarenhet av att oberoende kunna utföra experimentell forskning är ett krav. Väldigt goda kunskaper av engelska är också ett krav.

Vi söker en väldigt motiverad, oberoende och entusiastisk kandidat, med minst en publikation som huvudförfattare angående forskning relevant för beta-cell regeneration och diabetes.

Kandidater bör ha erfarenhet av:

 1. Mikroskopi av Langerhanska öar
 2. Analys av insulinsignalering
 3. Metabolisk karakterisering av möss
 4. Bestämning av blodsocker och dess metabolism
 5. Mutanta zebrafiskmodeller
 6. Molekylära, cellulära och biokemiska tekniker såsom PCR, Q-PCR, immunohistokemi, westernblot och ELISA
 7. Läkemedelsscreening

Ansökan måste innehålla följande:

 • Ett kort brev som beskriver ditt intresse av anställningen och vilka erfarenheter du har som gör dig lämplig för anställningen. Ange även datum då du skulle kunna börja.
 • Komplett CV med publikationslista
 • Namn och kontaktinformation till 3 referenser

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Olov Andersson, olov.andersson@ki.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 december 2023, UFV-PA 2023/4311.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4311
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-17
Sista ansökningsdag 2023-12-01

Tillbaka till lediga jobb