Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Vill du arbeta med fysikdidaktisk forskning, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor på Uppsala universitet.

Vid TekNat-fakulteten vid Uppsala universitet ingår Institutionen för Fysik och Astronomi och där finns idag 11 forskningsavdelningar. Avdelningen för fysikens didaktik är en av dessa, med i dagsläget 7 medarbetare samt administrativ personal. Avdelningen är unik i sitt slag i landet då den fokuserar på forskning inom lärande och undervisning i fysik och astronomi på universitetsnivå med utgångspunkt i ett särskilt teoretiskt ramverk: socialsemiotik.

Fysikdidaktik är ett forskningsområde som studerar undervisning och lärande i fysik. Det är alltså inte ämnesstudier i fysik som avses utan här studeras de utmaningar som det innebär för studenter och deras lärare att lära sig eller undervisa i fysik. Inom fysikdidaktiken utforskas således frågor som hur kunskap kan kommuniceras och utvecklas på mer produktiva sätt, samt de effekter som sociala och kulturella praktiker har på lärande och hur dessa förmedlas.

Forskningen inom fysikdidaktik vid Uppsala universitet fokuserar studier av lärandeprocesser genom den disciplinära kommunikationen mellan studenter och lärare, vilken förmedlas av alla de semiotiska resurser som används inom disciplinerna—teoretiskt beskrivet av socialsemiotik. Av speciellt intresse för vår forskning är representationer av alla slag, användning av tekniska hjälpmedel och AI, kroppsliga upplevelser, samt multidimensionella visualiseringar och hur alla dessa kan påverka lärande- och undervisningsprocesser. Här är studier av studenters/lärares uppfattningar av, och förståelse för, rum och tid (rumtid) - för stora och små skalor - av särskilt stort intresse.

Avdelningen är inne i en expanderade fas och arbetsmiljön är inkluderande och flexibel, vilket borgar för trivsel på jobbet. Läs mer på www.physics.uu.se

Arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med fysikdidaktiska forskningsprojekt grundade inom socialsemiotiken, i huvudsak rörande universitetsstudenters förståelse för och kommunikation kring rumtidsskalor – stora och små – inom forskningsprojektet SCALE, men också kunna arbeta med egna projekt där socialsemiotiken är det bärande teoretiska ramverket. Du kommer också att undervisa inom fysik och fysikdidaktiska kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå upp till 20% av din heltidstjänst, där handledning av doktorander och examensarbete kan förekomma. Det kan också innefatta samverkan med skolor och dess lärare, samt det omgivande samhället.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i fysikdidaktik eller fysik med specialisering i fysikdidaktik eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i fysikdidaktik. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Vi söker dig som är kreativ, självständig, visar personlig mognad, är initiativtagande och självgående, flexibel men också stabil, prestationsorienterad och uthållig. Du har hög analytisk förmåga och samarbetsförmåga, är empatisk och lojal, mycket bra på muntlig och skriftlig kommunikation, samt har en kulturell medvetenhet om alla människors lika värde.

Du uppfyller också följande krav:

  • Omfattande publicerad forskning inom fysikdidaktik i internationella fysikdidaktiska tidskrifter (peer-reviewed).
  • Mycket goda kunskaper i Engelska, i tal och skrift.
  • Erfarenhet av undervisning på universitetsnivå.

Önskvärt/meriterande i övrigt

  • Grundläggande kunskaper i svenska.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i tre år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 februari 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Urban Eriksson, +46 18 471 35 29, urban.eriksson@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 6 december 2023, UFV-PA 2023/4292.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4292
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-16
Sista ansökningsdag 2023-12-06

Tillbaka till lediga jobb