Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är en kreativ och internationellt framgångsrik forskningsmiljö med ungefär 60 seniora forskare och 40 doktorander och är en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden.

Tre av doktorandplatserna är öppna, medan ytterligare två kan knytas till projekt. 

En doktorandplats kopplas till projektet "Vad ska vi äta? Mat som säkerhetspolitisk fråga i Sverige 1900-2025", som studerar matberedskap och livsmedelsproduktion som säkerhetspolitiska frågor. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och leds av Johanna Pettersson Fürst. Projektet inkluderar både kvantitativa och kvalitativa metoder och doktoranden kommer att kunna utforma sitt eget projekt inom ramen för det övergripande projektet. Doktoranden kommer att ha anknytning till två etablerade forskningsmiljöer på statsvetenskapliga institutionen: förvaltningspolitik och internationell politik, och kommer därmed kunna dra nytta av dessa miljöers resurser och nätverk. Läs mer om projektet här.

En doktorandplats kopplas till något av två forskningsprojekt inom fältet politisk ekonomi, som leds av Axel Cronert och Pär Nyman. Det ena projektet undersöker förbindelser mellan politiker och företag och baseras i första hand på svenska registerdata. Det andra projektet undersöker politiken bakom, och konsekvenserna av, indexering av skatter och välfärdsförmåner ur ett länderjämförande perspektiv. Doktoranden kommer att kunna välja inom vilket av projekten den vill skriva sin avhandling. Doktoranden kommer också att kunna dra nytta av de resurser och nätverk som finns inom forskningsgruppen. Läs mer om projekten här och här.

Ange gärna intresse för de projektanknutna doktorandtjänsterna i ditt personliga brev.

Arbetsuppgifter
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Anställningen förlängs i motsvarande omfattning

Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet motsvarar en examen på avancerad nivå (motsvarande MA-examen eller högre), uppfyllda kurskrav för minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

För särskild behörighet för antagning på forskarutbildningen inom statsvetenskap ska den sökande ha tillfredsställande kursresultat för 90 högskolepoäng inom statsvetenskap eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

Behörigheten ska vara uppfylld senast 1 augusti 2024. Om behörighet saknas vid ansökningstillfället är eventuellt besked om antagning preliminärt tills behörighet styrks. Inga meriter utöver grundläggande och särskild behörighet kan kompletteras. Beslut om antagning fattas på basis av den dokumentation som biläggs ansökan och skickas in före deadline.

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska och/eller svenska är ett krav. Sökande som inte har gått ett MA-program på svenska eller engelska behöver skicka intyg på språkkunskaper i engelska, t.ex. genom att bifoga testresultat från internationellt erkända engelskatest, som TOEFL eller IELTS.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. 

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla följande: 

 • Curriculum Vitae.
 • Ett kortfattat personligt brev (max 500 ord) med motivering till varför du söker tjänsten.
 • En forskningstext, helst en masteruppsats, författad av den sökande. Texten kan vara på engelska eller svenska. Om texten är medförfattad ska den kompletteras med ett medförfattarintyg samt med en ensamförfattad andra text.
 • En självreflektion där styrkorna och svagheterna i forskningstexten diskuteras (max 1000 ord).
 • Intyg som styrker dina kvalifikationer och din utbildning.
 • Kontaktuppgifter till två akademiska referenspersoner (namn, e-postadresser och telefonnummer). Inget rekommendationsbrev ska inkluderas.

Ansökan kan behöva innehålla följande: 

 • En sekundär forskningstext författad av den sökande. Det är obligatoriskt att komplettera ansökan med en sekundär forskningstext när den sökandes primära forskningstext är samförfattad. I andra fall är en sekundär forskningstext frivillig. Den sekundära forskningstexten kan vara på engelska eller svenska. Om texten är medförfattad ska den åtföljas av ett medförfattarintyg.
 • Ett medförfattarintyg som beskriver den sökandes och samtliga medförfattares självständiga bidrag till texten. Intyget ska vara signerat av medförfattaren (medförfattarna).
 • Intyg på resultat från internationellt erkända engelskatest som TOEFL eller IELTS som beskriver kunskaperna i muntlig och skriftlig engelska. Sökande som har genomgått MA-program på svenska eller engelska behöver inte bifoga språkintyg.

Mer detaljerad information om ansökan finns via länken: https://www.statsvet.uu.se/utbildning/forskarutbildning/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2 september,  eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Vid Uppsala Universitet följer lönenivån för doktorander en centralt avtalad lönetrappa.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen Elin Bjarnegård, e-post: elin.bjarnegard@statsvet.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2024, UFV-PA 2023/4392.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-02
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4392
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-22
Sista ansökningsdag 2024-01-31

Tillbaka till lediga jobb