Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Institutionen för läkemedelskemi bedriver forskning och undervisning inom området läkemedelsutveckling. Mer information om institutionen och dess undervisning finns på www.ilk.uu.se. Institutionen har sammanlagt ca 85 medarbetare.

Forskargruppen Translationell avbildning med PET verkar för att förbättra sjukvården genom utveckling av nya tekniker inom molekylär avbildning för förbättrad diagnos och behandling av sjukdomar (https://www.ilk.uu.se/research-groups/translational-imaging/). Forskargruppen är associerad vid Science for Life Laboratory (https://www.scilifelab.se/researchers/olof-eriksson) och del av Institutionen för Läkemedelskemi (www.ilk.uu.se).

Vi söker nu en starkt motiverad doktorand inom diabetesforskning och PET avbildning, för att arbeta i en vetenskapligt ledande miljö med forskare med mångsidig och internationell bakgrund.

Projektbeskrivning
Neutrofiler är en typ av immunceller som är en del av det medfödda immunförsvaret. Dessa immunceller arbetar mycket snabbt och aktiveras tidigt som svar på till exempel infektion. Neutrofil-medierad inflammation har dessutom kopplats till många olika sjukdomar, som till exempel cancer, lunginflammation och inflammatorisk tarmsjukdom.

Detta doktorandprojekt kommer använda och utveckla nya PET-markörer som avbildar neutrofiler, för att öka förståelsen för denna typ av immuncell i olika sjukdomar. Doktoranden kommer att samarbeta med en grupp radiokemister, biologer, ingenjörer, fysiker och läkare.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojektet och forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, som t.ex. underhåll av lab, dock max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav

 • Certifikat för genomgången utbildning för prekliniskt in vivo arbete är ett krav (t.ex. FELASA-C, LASET eller motsvarande).
 • Certifikat för genomgången utbildning inom strålskydd är ett krav.
 • God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska.
 • Självgående och goda tidshanterings- och planeringsfärdigheter.

Behörighet
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå inom läkar-, apotekar-, biomedicinar-, civilingenjörs-programmet eller motsvarande, eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng med innehåll som är relevant för forskarutbildningen, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • engelska-kunskaper motsvarande svenska gymnasiekursen Engelska 6, dokumenterat genom t.ex. gymnasiebetyg, IELTS eller TOEFL (https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements).

Önskvärt/meriterande i övrigt

 • Masterexamen som inkluderar kurser om PET och molekylär avbildning är meriterande.
 • Erfarenhet av laborativt in vitro eller in vivo arbete med PET tracers är meriterande.
 • Erfarenhet av bildanalys av prekliniska eller kliniska PET data är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla:

 1. personligt brev, inklusive motivering att genomgå doktorandutbildningen (max. 1 sida)
 2. CV
 3. kopia på examensarbete, kopior av examensbevis och certifikat (inklusive lista över kurser och betyg), dokument som styrker kunskaper i engelska, samt andra ev. relevanta dokument
 4. om tillgängligt, kontaktinformation (e-post och telefonnummer) till referenspersoner eller rekommendationsbrev.

Urvalsprocessen
Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier; uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 januari 2024. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om forskningsprojektet lämnas av: Universitetslektor Olof Eriksson (olof.eriksson@ilk.uu.se)

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt och professor Anders Karlén (anders.karlen@ilk.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 29 november 2023, UFV-PA 2024/4258.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4258
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-15
Sista ansökningsdag 2023-11-29

Tillbaka till lediga jobb