Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Doktorand i medicinsk cellbiologi med inriktning mot signalering och sekretion av Langerhanska ö-hormoner

Institutionen för medicinsk cellbiologi tillhör Vetenskapsområdet för medicin och farmaci och utgör en viktig del av Uppsala Diabetescentrum. Institutionen har en lång tradition av framgångsrik forskning inom såväl typ 1- som typ 2-diabetes. Inom forskningsområdet medicinsk cellbiologi studeras bland annat cellulära och molekylära mekanismer som reglerar frisättningen av blodsockerreglerande hormoner med det långsiktiga målet att förstå mekanismerna bakom de defekter i hormonfrisättningen som kännetecknar diabetessjukdomarna. Insulin och glukagon från beta- och alfaceller i bukspottkörtelns Langerhanska öar är hormoner som har en direkt påverkan på kroppens glukosmetabolism medan somatostatin från deltaceller utövar indirekta effekter genom parakrin kontroll av de andra celltyperna i öarna. Det finns luckor i förståelsen av hur hormonsekretionen regleras av inter- och intracellulär signalering och hur parakrina effekter i öarna bidrar till störd ö-hormonsekretion vid diabetes.

Arbetsuppgifter

Doktorandprojektet syftar till att använda musmodeller för diabetes och isolerade öar för att karakterisera intra- och intercellulär signalering och sekretion med avancerad mikroskopisk avbildning av levande celler och mer konventionell immunanalys för hormonfrisättning. Fluorescerande sensorer för budbärarämnen och signalproteiner kommer att uttryckas globalt eller med subcellulära eller celltypsspecifika målsekvenser och betydelsen av olika receptorer och signalproteiner bestämmas med farmakologisk, genetisk eller optogenetisk interferens. En metod kommer att etableras för att från dispergerade ö-celler framställa s k pseudo-öar med olika cellsammansättning eller med genetiskt modifierade celler. Projektet kommer att innefatta fenotypning av möss in vivo, isolering av Langerhanska öar, samt fysiologiska och cellbiologiska experiment med öar ex vivo under handledning av docent Olof Idevall och professor Anders Tengholm.      

Innehavare av doktorandtjänsten ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, kan i begränsad omfattning (20%) ingå inom ramen för anställningen. Tjänsten är tidsbegränsad och kan innehas för egna studier på heltid under maximalt fyra år (med förlängning motsvarande tid för undervisning/annan institutionstjänstgöring).

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • - avlagt examen på avancerad nivå inom biomedicin, eller
  • - fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • - på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Tidigare erfarenheter av arbete med laboratoriedjur och avancerad fluorescensmikroskopi av levande celler är ett krav. 

Den sökande förväntas undervisa på svenska och engelska. Flytande engelska i både tal och skrift är ett krav.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vana av vävnadsisolering, särskilt Langerhanska öar, är starkt meriterande, liksom kompetens inom bildanalys. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anders Tengholm, 018-471 4481, anders.tengholm@mcb.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 28 november 2023, UFV-PA 2023/4185.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4185
Kontakt
  • Anders Tengholm, 018-4714481
  • Olof Idevall Hagren, 018-4714428
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-14
Sista ansökningsdag 2023-11-28

Tillbaka till lediga jobb