Uppsala University, Department of Materials Science and Engineering

Vill du vara en del av nätverket WISE – Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability? Vill du arbeta med valorisering av naturliga biopolymerer till avancerade material för grundvatten-, mark- och sedimentsanering, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? I så fall är du välkommen att söka anställning som doktorand med fokus på utveckling av nanostrukturerade hybridmaterial för att motverka föroreningar vid Uppsala universitet.

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material

Bli en av oss!

Vid institutionen för materialvetenskap har vi en innovativ och internationell forskningsmiljö som tar sig an tekniska och samhällsrelevanta utmaningar. Vi arbetar med att finna lösningar inom medicinsk teknik, miljö och energi och annat som kan leda till hållbara och förbättrade levnadsvillkor för människor. Hos oss arbetar dedikerade och kunniga medarbetare som tillsammans leder forskning och bedriver undervisning vid någon av institutionens avdelningar. Dessa är: fasta tillståndets fysik, medicinsk teknik, mikrosystemteknik, nanoteknologi och funktionella material, solcellsteknik, tillämpad materialvetenskap och tillämpad mekanik. Till institutionen hör även Myfab, en infrastruktur för renrumsbaserad forskning.

Institutionen tillhör vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap och finns vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

 

Om avdelningen
Avdelningen för nanoteknik och funktionella material (NFM) är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. NFM har en stark vetenskaplig bas byggd kring design, syntetisering och karakterisering av avancerade material för miljö- och Clean Tech-applikationer. Här skapas värdefull forskning om utveckling och undersökning av samband mellan funktionella material samt dess struktur, egenskaper och prestanda. Läs mer här

 

Projektbeskrivning
Denna doktorandtjänst är en del av ett nystartat forskningsprojekt inom ramen för WISE, vilket innebär ett nära samarbete mellan NFM och luft-, vatten- och landskapslära (LUVAL) vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. Kopplingen till tvärgående miljöer och program ger en unik möjlighet att få tillgång till kunskap och infrastruktur vid båda institutionerna. Detta öppnar också möjligheter att samarbeta brett med andra forskargrupper inom geovetenskap, materialvetenskap, och inom WISE-initiativet genom aktivt deltagande i workshops och konferenser anordnade av WISE och som medlem i WISE Graduate School.

Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE) är ett nytt forskningsprogram från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) och den största satsningen någonsin på materialvetenskap i Sverige. WISE syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom att forska på nästa generations miljövänliga material och tillverkningsprocesser, inklusive att skapa bättre teknologier för framtida material för att bekämpa föroreningar och giftiga utsläpp. Läs mer om WISE här.

Institutionen för geovetenskaper, i synnerhet forskningsprogrammet LUVAL, har en lång tradition av forskning om föroreningars transportprocesser inklusive metoder för sanering och hantering av föroreningar i mark, grundvatten, sediment och berg, inklusive nära samarbete med partners inom industri och samhälle. Verksamheten är tvärvetenskaplig och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. För mer information om institutionen om geovetenskaper, läs här.

Huvudsyftet med projektet är att designa nanostrukturerade hybridkompositer från biopolymerer och mineraler för in situ immobilisering av persistenta organiska föroreningar (POP) och tungmetaller ackumulerade i grundvatten, jord och sediment. I projektet kommer vi att utveckla nya gröna syntetiska vägar för att kombinera fördelarna med funktionella biopolymerer och naturliga mineralers unika struktur och egenskaper för att uppnå selektiv och effektiv extraktion av giftämnen.

 

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

När du blir antagen till forskarstudier erbjuds du anställning som doktorand. En anställning som doktorand vid Uppsala universitet motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år.

I arbetsuppgifterna ingår att:

utarbeta protokoll för kontrollerad syntes av hybridkompositer från biopolymerer och/eller mineraler upprätta en korrelation mellan strukturegenskaperna hos de designade materialen och deras syntesförhållanden studera sorptionsaktivitet av utvecklade funktionella material mot oorganiska och organiska giftämnen

Du arbetar under huvudhandledning av biträdande universitetslektor Tetyana Budnyak, med bihandledning av professor Maria Strömme, professor Fritjof Fagerlund and professor Ian Snowball.

Kvalifikationskrav
Masterexamen eller motsvarande inom något av följande områden: kemiteknik, polymerkemi, materialkemi, organisk kemi, ytkemi eller närliggande områden.

Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har
avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande, dock inte ett krav med viss erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:

ytmodifiering och kompositsyntes tekniker för materialkarakterisering kromatografitekniker fastfasextraktion av organiska och/eller oorganiska ämnen färdigheter inom vetenskaplig visualisering (OriginLab, 3D-rendering, etc)

Vi söker dig som är en kreativ person med fokus på att lösa problem med nya tekniker och metoder. Du har en stark motivation att genomföra doktorandstudier inom detta tvärvetenskapliga ämne där du på ett fokuserat sätt tar dig an arbetsuppgifterna. Du har lätt att ta till dig kunskap från andra ämnesområden än ditt egna. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är en strukturerad person med god analytisk förmåga, intresse av att planera och leda egna projekt med god förmåga att både arbeta självständigt och i grupp.

God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga, inklusive god förmåga att skriva vetenskaplig och akademisk text, är mycket värdefullt.

 

Din ansökan ska innehålla:

1) Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst.

2) CV (max 2 sidor)

3) En vidimerad kopia av din masterexamen/civilingenjörsexamen och dina kursbetyg.

4) Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, så som publikationer, som du önskar åberopa.

5) Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som accepterat att vara referenser för dig, med eventuellt ytterligare rekommendationsbrev. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde februari 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Uppsala universitet strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats som främjar lika möjligheter och attraherar kvalificerade kandidater som kan bidra till universitetets spetskompetens och mångfald. Vi välkomnar ansökningar från alla delar av samhället och från människor med olika bakgrunder.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande universitetslektor Tetyana Budnyak (Tetyana.Budnyak@angstrom.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 11 december 2023, UFV-PA 2023/4134.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4134
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-09
Sista ansökningsdag 2023-12-11
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb