Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Tidsbegränsad heltidsanställning två år med tillträde snarast eller enl överenskommelse

Institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet erbjuder en innovativ och internationell forskningsmiljö som kan ta sig an tekniska och samhällsrelevanta utmaningar nu och för framtiden. Institutionen har åtta avdelningar, inklusive Myfab, som är vår infrastruktur för renrumsforskning.

Avdelningen för solcellsteknik bildades som självständig avdelning 2020, men verksamheten i form av en väletablerad forskargrupp har funnits på Uppsala universitet sedan 1994. Avdelningen har för närvarande ett 20-tal medarbetare och vi rekryterar några ytterligare personer under 2023. Läs mer om oss här: https://www.materialvetenskap.uu.se/solcellsteknik/

Forskningen på avdelningen för solcellsteknik spänner från grundläggande förståelse till utveckling av effektiva och potentiellt billiga solceller baserade på tunnfilmstekniker. Vårt mål är att forskningen ska bidra till ett hållbart elsystem med solen som energikälla. Vårt fokus är på material som innehåller kalkogener, såsom svavel och selen, till exempel (Ag,Cu)(In,Ga)Se2 (CIGS) och Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTS), men även oorganiska perovskiter, t ex ZrBaS3.

Projektbeskrivning
I forskning kring halvledarmaterial för tunnfilmssolceller är tillverkningsbarhet och verkningsgrad viktiga för utvecklingen, liksom långtidsstabiliteten. Tillverkningsmetoder för de olika skikt som ingår i en tunnfilmssolcell är samförångning för CIGS-materialet, samt sputtring och atomlagerdeponering (ALD) för kontakt- och buffertskikten.  Ett annat intresseområde är tandemsolceller med CIGS-baserade toppceller och bottenceller av kisel. Fokus för postdoktorsanställningen är experimentell forskning baserad på grundläggande förståelse av de egenskaper som styr hög halvledarkvalitet och solcellsstrukturer för högsta verkningsgrad. Finansieringen av anställningen kommer från EU-kommissionens Horisont Europa-projekt, från Energimyndigheten och ett projekt med industriellt samarbete.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna handlar framför allt om syntes av solcellsmaterial och materialkarakterisering, såväl som elektrisk karakterisering och publicering av resultat. Syntes och karakterisering av solcellsmaterial och solceller utförs i renrummet på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet, syntesen huvudsakligen med vakuumbaserade metoder. Arbetet innebär samarbete med partners i EU-projekt, eller med företag, inklusive utbyte av prover och rapportering av resultat i on-line och fysiska möten.

Utöver forskning, ingår även kommunikation av forskningsresultat genom vetenskapliga artiklar i väletablerade vetenskapliga tidskrifter och presentationer vid internationella konferenser, som viktiga moment i anställningen.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För denna anställning krävs en doktorsexamen i fysik, tillämpad fysik, materialvetenskap, eller motsvarande med fokus på halvledarkomponenter eller solceller. Vi kräver dokumenterad kunskap och erfarenhet av arbete i labbmiljöer, inklusive syntes av material och goda kunskaper i materialkarakterisering, exempelvis röntgenbaserade metoder och/eller elektronmikroskopi.

Vi kräver utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift.

Meriterande/önskvärt i övrigt
Erfarenhet av solcellstillverkning och solcellskarakterisering, inklusive utvärdering av resultat, är starkt meriterande, såväl som att kunna använda vakuumutrustning för syntes av material. Solcellskarakterisering inkluderar JV och EQE-analyser.

Vi kräver god förmåga att arbeta självständigt, att kunna leda och utföra delprojekt, ha god förmåga att samarbeta med andra forskare och ha ett strukturerat sätt att arbeta. 

Vid bedömning av ansökningarna kommer särskild vikt att läggas vid sökandes förmåga att publicera vetenskapliga arbeten i tidskrifter av hög kvalitet och att ge presentationer vid vetenskapliga möten.

Instruktioner för ansökan:

Din ansökan bör innehålla:

- Personligt brev på engelska som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför just du är lämplig för denna tjänst

- CV (max 2 sidor)

- Publikationslista

- Kopior av tre publikationer av särskild relevans

- Kopior av doktorsexamen, dina kursbetyg och andra relevanta meriter

-  Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Ansökan kan med fördel skrivas på engelska.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde snaraste eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Marika Edoff, marika.edoff@angstrom.uu.se

Vi kommer under ansökningstiden att löpande läsa ansökningshandlingar och kalla till intervjuer.

Välkommen med din ansökan senast 30 november 2023, UFV-PA 2023/4056

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enl överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4056
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-09
Sista ansökningsdag 2023-11-30

Tillbaka till lediga jobb