Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med personal och studenter från hela världen.  Vår forskning omfattar allt från evolutionär ekologi och genetik till studier av ekosystem. Se vidare www.ieg.uu.se.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en postdoktortjänst i evolutionär ekologi till programmet för Zooekologi.

Projektbeskrivning
Global uppvärmning orsakar förändringar av skadeinsekters demografi och spridning, vars skador på jordbruk leder till stora socioekonomiska förluster. Att skapa tillförlitliga prognoser av skadeinsekters svar på framtida klimat är därför av yttersta vikt. Vi identifierar två kunskapsluckor som begränsar nuvarande prognosers tillförlitlighet; i) bristande kunskap om de mekanismer som styr evolutionen av skadeinsekters temperaturtolerans, och ii) försummande av vikten av skillnader i genetisk variation bland naturliga populationer. Postdoktorn kommer utforma en empirisk strategi för att fylla dessa kunskapsluckor genom att dra fördel av ett experiment som i 10 år tillämpat laboratorie-evolution vid olika temperaturer i en geografiskt utbredd skadegörare på baljväxter, skalbaggen Callosobruchus maculatus. Denna experimentuppställning gör det möjligt att kartlägga underliggande genetiska mekanismer och kvantifiera repeterbarheten av temperaturanpassning i livshistoria-egenskaper, vilka har stor inverkan på det avtryck som skadeinsekter lämnar på jordbruket. Postdoktorn kommer sedan utvärdera betydelsen av dessa insikter för framtida prognoser genom att introducera detta empiriskt baserade ramverk i teoretiska och statistiska modeller som projicerar insekters framtida jordbrukspåverkan under klimatförändringar. 

Arbetsuppgifter
 Analysera temperatur-reaktionsnormer för livshistoriska egenskaper. Kvantifiera temperaturspecifik genetisk variation och evolution i dessa fenotyper med hjälp av kvantitativ genetik. Tillämpa dessa resultat på spatio-temporala klimatmodeller som inbegriper evolution för att i) förutsäga utbredning av skadedjur under framtida klimatförändringar och ii) utvärdera betydelsen av evolutionära processer för prognosernas noggrannhet.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom evolutionär ekologi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Kandidaten ska ha fallenhet för dataanalys och ha arbetat mycket med att analysera fenotypiska data inom ramen för temperaturanpassning hos insekter. Vidare ska kandidaten ha en god förståelse för livshistorieteori och erfarenhet av att arbeta med klimatdata.

Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som skrift.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom att samarbeta i större grupper, både nationellt och internationellt. Nyfikenhet och förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ för att lösa problem är också egenskaper som kommer att vara viktiga för genomförandet av projektet.

Meriterande
Estimering av temperatur-reaktionsnormer kombinerat med behandling av stora klimatdataset som tillsammans används för att förutsäga insektsarters utbredning. Enastående analytisk förmåga och gedigen erfarenhet av att arbeta med statistik och programspråket R. Bevisad förmåga att utforma egna vetenskapliga publikationer och att leda egna forskningsprojekt.

Om anställningen
Tidsbegränsad anställning i 24 månader, med möjlighet till förlängning upp till max 36 månader, enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Dr. David Berger, david.berger@ebc.uu.se, +46 18 471 26 62.

Instruktioner för ansökan
 Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill ha tjänsten och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, inklusive en kort beskrivning av din utbildning, 3) en kopia av din doktorsavhandling och dina betyg, 4) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer) och 5) relevanta publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2023. UFV-PA 2023/4046.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4046
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-03
Sista ansökningsdag 2023-11-30

Tillbaka till lediga jobb