Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och forskning.

Den annonserade anställningen är inom forskargruppen Internationell kvinnors och mödrahälsa och migration (IMHm), som är en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. IMHm är en ledande forsknings- och utbildningsmiljö på nationell och internationell nivå och arbetar för att främja global hälsa med fokus på kvinnors och ungas hälsa och migration. Forskningsgruppen strävar efter att utveckla praktiska lösningar och kunskap baserad på bevis för hälso- och sjukvårdspersonal och beslutsfattare för att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa samt migranthälsa och relaterade politikområden. Gruppen har ett nationellt och internationellt erkännande för sitt banbrytande arbete inom sexuell och reproduktiv hälsa och migration och har varit framgångsrik i konkurrensen om stora forskningsanslag för sina insatser för att minska ojämlikhet och stärka en rättvis global hälsa. Du kan läsa mer information om forskargruppen här.

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnet för anställningen riktar sig specifikt mot migration och reproduktiv hälsodata samt fokus på reproduktiva rättigheter, politik och sociala värderingar. Forskningsgruppen IMHm har fått en strategiskt stor nationell forskningsanslag som en del av regeringens nationella forskningsprogram om migration och integration, för att förbättra kunskapen om hur man hanterar konflikter om värderingar och kulturella förändringar inom hälso- och sjukvården. Den största utmaningen som vi undersöker är hur vårdgivare kan integrera ett jämlikhetsperspektiv och samtidigt ge kulturellt känslig vård av vikt. Båda aspekterna indikeras i hälso- och sjukvårdspolitik och riktlinjer, där vissa av dessa aspekter kan vara motsägelsefulla och därmed utgöra ett outforskat dilemma i en mångkulturell vårdmiljö. Ett av huvudmålen med projektet är att utforska likheter och skillnader i kulturella värderingar hos svenska vårdgivare och migranter. Känsliga ämnen som reproduktion, könsspecifikt våld, abort, rådgivning om preventivmedel eller sexuella frågor under kliniska konsultationer kan leda till spänningar och missförstånd mellan vårdgivare och migrerande patienter och slutligen suboptimal vård. Forskning om hur hälso- och sjukvårdssystem hanterar dessa utmaningar är bristfällig. Anställningen innefattar projektledning, arbete med forskning i gruppen samt bidra till att uppnå målen inom projektet tillsammans med ett redan etablerat tvärvetenskapligt forskarteam bestående av gynekologer, antropologer, sociologer och matematiker vid flera institutioner i Sverige.

Arbetsuppgifter
Personen vi söker kommer att arbeta med projektkoordinering och data från en enkätundersökning av vårdgivare och migranter inom ramen för ett forskningsprogram om migration och integration. Uppgifterna inkluderar koordinering av programmet MigraMed, sammanfattning av forskningslitteratur, analys, rapportering av forskningsprojektets framsteg, publicering och kommunikation av forskningsresultat samt bidrag till att utveckla nya projekt och ansöka om finansiering. Administrativa uppgifter ingår också, liksom undervisning relaterad till sexuell och reproduktiv hälsa och migration.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i medicinska vetenskaper med inrikting mot sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive våld eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i medicinska vetenskaper. Sökanden måste ha mycket god förmåga och intresse av att arbeta självständigt och som en del av ett team samt ha erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete. Grundläggande examen inom medicin, masterexamen i global hälsa och erfarenhet av internationellt forskningsarbete med våld är ett krav. Som sökande bör du ha erfarenhet av framgångsrik forskning om könsspecifikt våld och sociala normer, värderingar, jämställdhet, etnicitet och hälsa, särskilt reproduktiva rättigheter. Erfarenhet av datainsamling och dataanalys både med kvantitativa metoder och kvalitativa metoder är nödvändigt. Därtill är erfarenhet av publicering i internationella peer-review-tidskrifter ett krav. Dessutom krävs mycket goda organisatoriska färdigheter och utmärkt skriftlig och muntlig engelska.  Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, såsom flexibilitet, förmåga att prioritera, social förmåga, känsla för kvalitet samt organisatoriska och administrativa färdigheter.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av pedagogiska färdigheter såsom undervisning, medverkan i planering av schema och kursarbete kommer att vara meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Birgitta Essén, 0701679123, birgitta.essen@kbh.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 5 december 2023, UFV-PA 2023/4009.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4009
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-15
Sista ansökningsdag 2023-12-05

Tillbaka till lediga jobb