Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Vill du vara en del av nätverket WISE – Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability? Vill du arbeta med valorisering av naturliga biopolymerer till avancerade material för grundvatten-, mark- och sedimentsanering, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? I så fall är du välkommen att söka anställning som Doktorand i Hydrologi inom hållbara reaktiva medier för geologiska barriärer vid Uppsala universitet.

Institutionen för geovetenskaper, i synnerhet forskningsprogrammet för luft-, vatten- och landskapslära (LUVAL), har en lång tradition av forskning om föroreningars transportprocesser inklusive metoder för sanering och hantering av föroreningar i mark, grundvatten, sediment och berg, inklusive nära samarbete med partners inom industri och samhälle. Vår verksamhet är tvärvetenskaplig och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. För mer information: Institutionen för Geovetenskaper

Institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet har en stark vetenskaplig bas uppbyggd kring att designa, syntetisera och karakterisera avancerade material för miljö- och Clean Tech-applikationer. Avdelningen för Nanoteknik och Funktionella Material är en del av Institutionen för Materialvetenskap och är värd för forskning om utveckling och undersökning av samband mellan nanostrukturerade funktionella materialstruktur, egenskaper och prestanda. Mer information: Institutionen för Materialvetenskap

Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE) är ett nytt forskningsprogram från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) och den största satsningen någonsin på materialvetenskap i Sverige. WISE syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom att forska på nästa generations miljövänliga material och tillverkningsprocesser, inklusive att skapa bättre teknologier för framtida material för att bekämpa föroreningar och giftiga utsläpp. Läs mer om WISE på: https://www.wise-materials.org

Projektbeskrivning
Projektet fokuserar på nanostrukturerade material framtagna ur biomassa. Huvudsyftet är att förstå hur dessa materials egenskaper (så som struktur, porositet och funktionalitet), är korrelerade med deras prestanda som ett reaktivt medium i geologiska barriärer för att begränsa spridningen av nya föroreningar, i synnerhet per- och polyfluorerade alkylsubstanser. För att effektivt kunna tillämpas på verkliga förorenade områden kommer forskning på nya funktionella material för att motverka föroreningar (genom t.ex. immobilisering eller nedbrytning) att kombineras med utveckling av ny kunskap om föroreningarnas transportmekanismer i kombination med nya material och tekniker.

Denna doktorandtjänst är en del av ett nystartat forskningsprojekt inom ramen för KAW-WISE-rekryteringspaketet, vilket innebär ett nära samarbete mellan Institutionen för Geovetenskaper och Institutionen för Materialvetenskap vid Uppsala universitet. Kopplingen till tvärgående miljöer och program ger en unik möjlighet att få tillgång på kunskap och infrastruktur vid båda institutionerna. Detta öppnar också möjligheter att samarbeta brett med andra forskargrupper inom Geovetenskap, Materialvetenskap, och inom KAW-WISE-initiativet genom aktivt deltagande. i workshops och konferenser anordnade av programkontoret och som medlem i WISE Graduate School.

Projektet kommer att genomföras både vid programmet för luft-, vatten- och landskapslära vid Institutionen för Geovetenskaper och vid avdelningen för Nanoteknologi och Funktionella Material vid Institutionen för Materialvetenskap. Huvudhandledare för doktoranden kommer att vara Biträdande Universitetslektor Tetyana Budnyak och biträdande handledare Professor Fritjof Fagerlund, Professor Maria Strömme och Professor Ian Snowball.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna kommer att omfatta design och utveckling av reaktiva medier, undersökning av deras egenskaper och prestanda i modeller av grundvatten- och marksystem samt simulerade naturliga miljöer; och undersökning av transport av föroreningar genom geologiska barriärer utformade med de nya materialen.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom miljöteknik, miljökemi, materialvetenskap, hydrologi, ytkemi eller närliggande område, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng,
  • eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande som förväntar sig att få sin MSc inom en snar framtid uppmuntras också att ansöka.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och är intresserade av individer som är målmedvetna, strukturerade, välorganiserade, besitter en stark analytisk förmåga samt har intresse för projektplanering och ledarskap. Doktoranden behöver kunna arbeta effektivt både enskilt och i grupp, att leda och driva vetenskapliga projekt och att samtidigt interagera med andra forskare. Vi söker en doktorand som har en stark motivation att genomföra doktorandstudier i detta tvärvetenskapliga ämne, där hen på ett fokuserat sätt tar sig an uppgifterna. Vi förväntar oss att doktoranden är skicklig i muntlig och skriftlig engelska för att kunna interagera och kommunicera effektivt med alla anställda samt för att publicera internationellt.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande, dock inte ett krav om kandidaten har viss erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:

  • erfarenhet av saneringstekniker för vatten-, jord- eller sediment
  • karakterisering av fysikalisk-kemiska material
  • transport och modellering av föroreningar
  • vetenskapsvisualiseringsfärdigheter (3D-renderingsfärdigheter, MatLab, etc.)

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Din ansökan bör innehålla
1. Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst.
2. CV (max 2 sidor)
3. En vidimerad kopia av din masterexamen och dina kursbetyg.
4. Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, så som publikationer, som du önskar åberopa.
5. Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande Universitetslektor Tetyana Budnyak (Tetyana.Budnyak@angstrom.uu.se), och co-handledning av professor Professor Fritjof Fagerlund (Fritjof.Fagerlund@geo.uu.se), Professor Maria Strömme (Maria.Strömme@angstrom.uu.se), Professor Ian Snowball (Ian.Snowball@geo.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 11 december 2023, UFV-PA 2023/4013.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/4013
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-03
Sista ansökningsdag 2023-12-11
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb