Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och medicinsk fysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 400, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: www.igp.uu.se 

Akademiska sjukhusets strålbehandlingsavdelning har sex behandlingsrum för extern strålbehandling, två för brachyterapi och två för insamling av bildstudier för dosplanering, utrustade med toppmoderna CT och 3T-MR skanners, fyra linjäracceleratorer, en Elekta Unity MR-Linac, två HDR-brachyterapienheter samt en kontaktterapiapparat. I nära anslutning till strålbehandlingsavdelningen finns även PET/CT för insamling av dosplaneringsstudier och en PET/MR. Den nationella anläggningen för protonterapi, Skandionkliniken, ägs av Region Uppsala och övriga regioner med universitetssjukhus. Den ligger i nära anslutning till Akademiska sjukhusets strålbehandling. Vid kliniken bedrivs forskning inom strålfysik och klinisk strålbehandling.

Vi söker nu en professor i medicinsk strålningsfysik som kan leda forskning och utveckling kring avancerad strålbehandling med koppling till verksamheterna vid Akademiska sjukhuset eller Skandionkliniken.

Beskrivning av ämnesområdet:

Medicinsk strålningsfysik är ett tvärvetenskapligt ämne rörande tillämpningar av joniserande strålning och radioaktiva substanser inom hälso- och sjukvård samt medicinsk forskning. Forskningsinriktningen mot strålbehandling, som inbegriper dosimetri och modellering av stråleffekter, innebär ett nära samarbete med andra forskargrupper, medicintekniska företag samt med sjukhusfysiker och läkare som arbetar inom strålterapi vid Akademiska sjukhuset eller Skandionkliniken. Eftersom strålbehandlingen alltmer integreras med röntgendiagnostik, nuklearmedicin och MR-diagnostik är samarbetet med dessa discipliner av stor vikt.

Arbetsuppgifter:

Den som anställs kommer att ha ett övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet medicinsk strålningsfysik, företrädesvis med inriktning mot strålbehandling, samt undervisning och handledning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. I anställningen ingår att leda en aktiv forskargrupp i ämnet, samt att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete. 

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap 3 § HF). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl (5 § AO).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering (se 31 § AO).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning(se 22 § AO). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller på engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år. 

För behörighet till denna anställning krävs en sjukhusfysikerexamen, alternativt examen i fysik eller motsvarande samt erfarenhet av medicinsk strålningsfysik.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer


Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. 

Tillträde: efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av Prefekt Tobias Sjöblom 

tel: 018-471 5036, e-post: tobias.sjoblom@igp.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2024, UFV-PA 2023/3087 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3087
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-13
Sista ansökningsdag 2024-01-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb