Uppsala universitet, Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Vill du arbeta med undervisning och forskning, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som universitetslektor på Uppsala universitet.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 270 anställda varav runt 185 lärare/forskare, 55 doktorander och 30 administratörer. På institutionen finns en grupp med två ekonomer och två ekonomiadministratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Anställningen är placerad på Campus Gotland, ett internationellt campus mitt i världsarvsstaden Visby.

Arbetsuppgifter
Undervisning, examination, forskning, administration och handledning. Anställningen avser främst undervisning på kurser inom lärarprogrammens utbildningsvetenskapliga kärna, förskollärarprogrammets kurser samt kurser inom mastersprogram. Undervisning på uppdragsutbildning kan också förekomma. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Vidare ingår kursledningsuppdrag som bl.a. innefattar informations-, kursplane-, utrednings-, och utvärderingsarbete. Därtill kan mer omfattande ledningsuppdrag och övergripande kursutvecklingsarbete samt samarbetsuppdrag med andra fakulteter och institutioner ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i för ämnet relevant forskarutbildningsämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer samma vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska också tillmätas vikt. Erfarenhet av forskningsinitiering och projektsamarbeten är meriterande. Även tilldelning av externa medel, vetenskapliga ledningsuppdrag och förankring inom det internationella forskarsamhället tillmäts betydelse.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade pedagogiska meriter med koppling till lärarutbildningarnas utbildningsvetenskapliga kärna. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Erfarenheter av pedagogiskt utvecklingsarbete tillmäts särskild vikt. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan skall författas på svenska eller engelska och inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta:

  • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
  • Curriculum Vitæ
  • Redovisning av vetenskapliga meriter
  • Publikationsförteckning
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av övriga meriter, inklusive administrativa och ledningsmeriter samt samverkansmeriter
  • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning (inklusive anvisningar för ansökans utformning).

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan komma att tillämpas). Omfattning är heltid. Tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort Visby.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Jonas Almqvist, e-post jonas.almqvist@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 31 januari 2024, UFV-PA 2023/3843.

Om Campus Gotland: Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, och ett unikt småskaligt campus i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Se Hur det är att leva och bo på Gotland

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2025-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3843
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-09
Sista ansökningsdag 2024-01-31

Tillbaka till lediga jobb