Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet (http://www.afrikastudier.uu.se/en/) är ett interdisciplinärt centrum med syfte att initiera, stödja och synliggöra Afrikarelaterad forskning inom universitetet. Forum ska underlätta kontakter och forskningsinformation mellan institutioner och centra inom och även externt utanför Uppsala universitet. Forum driver forskningsprojekt, anordnar föreläsningar och paneldebatter och leder seminarieserien Friday Seminars in Africa Studies. Institutionell hemvist för Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet är Institutionen för kulturantropologi och etnologi (http://antro.uu.se/). Forum deltar i institutionens kurser inom fältet African Studies.

Från och med 2023 omfattar Forum för Afrikastudier alla tre vetenskapsområden vid Uppsala universitet – humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci, och teknik och naturvetenskap – och är en del av Uppsala universitets Afrikasatsning med särskilda medel från Rektor.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår egen forskning, undervisning motsvarande en kurs per termin samt vissa forskningsadministrativa uppgifter. Undervisning och administration får vara högst 20 procent av anställningens omfattning. Forskningen kan vara nystartad och/eller bestå av att arbeta om en doktorsavhandling till en monografi som publiceras på ett framstående internationellt förlag. Den som anställs förväntas aktivt delta i Forum för Afrikastudiers seminarier, kurser och övriga verksamhet, vara en tillgång för centrumbildningen och bidra till dess forskningsmiljö.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i kultur- eller socialantropologi med inriktning på Afrikastudier eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kultur- eller socialantropologi med samma inriktning. Doktorsexamen i afrikansk antropologi måste vara baserad på etnografiskt fältarbete i ett eller flera afrikanska länder. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Bedömningen av ansökningarna baseras på den sökandes förmåga att bedriva självständig antropologisk forskning baserad på etnografiskt fältarbete i ett eller flera länder i Afrika samt vetenskaplig skicklighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Anställningen kräver god förmåga att arbeta självständigt, god samarbetsförmåga, intresse av och förmåga att knyta akademiska kontakter runtom i världen, förmåga att formulera forskningsfrågor på ett sätt som väcker internationellt intresse, förmåga att publicera sig i relevanta vetenskapliga fora samt förmåga att förmedla forskningsfrågor och resultat för en bred publik. Eftersom Forum för Afrikastudier bedriver omfattande verksamhet i fransktalande länder i Afrika är förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på franska meriterande.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

  • Curriculum vitae
  • kopior av examensbevis
  • högst fyra vetenskapliga arbeten (varav minst ett ska vara en monografi eller ensammanläggningsavhandling)
  • kortfattad redogörelse (1000 ord) för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet;
  • egen forskningsplan (2500 ord, exklusive referenser)
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner (namn, telefon och e-post)

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 februari 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 

Sten Hagberg, 018-4717030, sten.hagberg@antro.uu.se

Mats Utas, prefekt, mats.utas@antro.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2023, UFV-PA 2023/3924.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3924
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-07
Sista ansökningsdag 2023-11-30

Tillbaka till lediga jobb