Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Postdoktor i kulturantropologi inom forskningsprogrammet ENGAGING VULNERABILITY

Engaging Vulnerability är ett tvärvetenskapligt Vetenskapsrådsfinansierat forskningsprogram vid Uppsala universitet som med stöd av rektor och historisk-filosofiska fakulteten bedriver forskning som utvecklar perspektiv på utsatthet och sårbarhet som resurser. För närvarande bedrivs forskning inom programmet i kulturantropologi, filosofi, ABM, retorik, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, konst- och designstudier, konstvetenskap, estetik och idéhistoria.

Programmet söker en postdoktor i kulturantropologi, 100%, från och med den 1 februari 2024 till och med den 31 januari 2026. Genom egen forskning och i samarbete med övriga inom programmet förväntas innehavaren av tjänsten bidra till, och utveckla de frågeställningar som står i fokus för programmet. En beskrivning av programmet och dess verksamhet finns på http://www.engagingvulnerability.se. Sökande till tjänsten förväntas tydligt förklara hur det föreslagna projektet är tänkt att bidra till forskningsprogrammets övergripande mål.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår egen forskning, undervisning motsvarande en kurs per termin samt vissa forskningsadministrativa uppgifter. Undervisning och administration får vara högst 20 procent av anställningens omfattning. Forskningen kan vara nystartad och/eller bestå av att arbeta om en doktorsavhandling till en monografi som publiceras på ett framstående internationellt förlag. Den som anställs förväntas aktivt delta i Engaging Vulnerability-programmets seminarier, kurser och övriga verksamhet, vara en tillgång för programmets och kulturantropologins doktorander, samt bidra till programmets forskningsmiljö såväl som till den kulturantropologiska institutionsmiljön inklusive institutionens seminarier. Bland arbetsuppgifterna ingår även att tillsammans med programmets ledning planera för programmets framtida inriktning och verksamhet.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i kultur- eller socialantropologi eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kultur- eller socialantropologi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Bedömningen av ansökningarna baseras på den sökandes förmåga att bedriva självständig antropologisk forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer. Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva kreativ och nydanade forskning som är av betydande relevans för Engaging Vulnerability-programmet.

Vi söker en utåtriktad person som kan bidra till att utveckla programmets syn på utsatthet och sårbarhet som produktiva resurser. Forskningsinriktningen är öppen och kan handla om människor, djur, miljö och/eller fenomen eller teoretiska perspektiv som vidgar och fördjupar möjliga sätt att tänka på utsatthet och sårbarhet. Anställningen kräver god förmåga att arbeta självständigt, god samarbetsförmåga, intresse av och förmåga att knyta akademiska kontakter runtom i världen, förmåga att formulera forskningsfrågor på ett sätt som väcker internationellt intresse, förmåga att publicera sig i relevanta vetenskapliga fora samt förmåga att förmedla forskningsfrågor och resultat för en bred publik. Förutom att vara verksam inom Engaging Vulnerability-programmet, ska den sökande alltså också delta i verksamheten vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi vilket är forskningsprogrammets administrativa hemvist, där anställningen också är förlagd.

Ansökningsförfarande

Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

  • Curriculum vitae
  • kopior av examensbevis
  • högst fyra vetenskapliga arbeten (varav minst ett ska vara en monografi eller en sammanläggningsavhandling)
  • kortfattad redogörelse (1000 ord) för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet;
  • egen forskningsplan (2500 ord, exklusive referenser)
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner (namn, telefon och e-post)

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 februari 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Sverker Finnström, Engaging Vulnerability, tel 018 4717371, sverker.finnstrom@antro.uu.se

Mats Utas, prefekt, mats.utas@antro.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2023, UFV-PA 2023/3922.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-02-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3922
Kontakt
  • Mats Utas, 0184710000
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-11-07
Sista ansökningsdag 2023-11-30

Tillbaka till lediga jobb